Япон улсад суралцах наби нь Японд суралцах хүсэлтэй хүмүүсийн төлөөх гадаад оронд суралцах талаархи мэдээллийн сайт юм.

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Симанэ / Их дээд сургууль,коллеж (島根県 / 大学)

Шиманэ их сургууль

島根大学

Address 〒690-8504島根県松江市西川津町1060
TEL(JAPAN)
E-mail pd-nnyushi@office.shimane-u.ac.jp
URL http://www.shimane-u.ac.jp/

Дамжаа

факультет анги Мэргэжил, сургалт Бусад
Хууль, утга зохиолын факультет Хууль эдийн засгийн ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нийгмийн соёлын анги Орчин үеийн нийгмийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Түүх, Археологийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Халамж нийгмийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хэл соёлын анги Япон, Зүүн Азийн хэл шинжлэл, соёлын салбар эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Англи-Америк,Европын хэл шинжлэл, соёлын салбар эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
соёлын бүтээн байгуулалт ба ойлголтын салбар эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Боловсролын факультет Сургуулийн боловсролын анги Бага боловсролын хөгжлийн мэргэжлийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Урлаг боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хэлний боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хамтран оршин тогтнох нийгмийн боловсролын мэргэжлийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Математикийн үндсэн онол, боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Байгалийн орчны боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хүний амьдрах орчин боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эрүүл мэнд, спорт боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хөгжмийн боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Тусгай дэмжлэг бүхий боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Анагаах ухааны факультет Анагаах ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 6 жил
Сувилахуйн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Физик техникийн ерөнхий факультет Бодис судлалын анги Физикийн салбар эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Химийн салбар эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Дэлхий ертөнц нөөцийн орчны судалгааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Тооны ухаан, мэдээлэлийн системийн анги Математикийн салбар эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
мэдээллийн салбар эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Машин, Цахилгаан ба электрон инженерчлэлийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Архитектур, инженер, үйлдвэрлэлийн дизайны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Биологийн нөөцийн факультет Биологийн анги Биологийн шинжлэх ухааны боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хөдөө аж ахуйн болон ойн үйлдвэрллийн анги Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Ой судлалын боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хөдөө аж ахуй, Ойн аж ахуй, экологийн шинжлэх ухааны боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Тариалангийн тосгон,эдийн засаг судлалын боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Бүс нутгийн орчны судлалын анги Экологийн орчны шинжлэх ухааны боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Байгаль орчны нөөц инженерийн боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Бүс нутгийн инженерийн боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Амьд бие технологи анги Амьдрал инженерийн боловсролын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил

pagetop