Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hokkaido / Đại học (北海道 / 大学)

Đại học Hokkai Gakuen

北海学園大学

Address 〒062-8605北海道札幌市豊平区旭町4-1-40
TEL(JAPAN)
E-mail
URL http://hgu.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law / Day Course Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Jurisprudence Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law (night) Department of Political Science Coed đêm 4 năm
Department of Jurisprudence Coed đêm 4 năm
Faculty of Economics / Day Course Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Regional Economic Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics (night) Department of Economics Coed đêm 4 năm
Department of Regional Economic Coed đêm 4 năm
Faculty of Business Administration (Day) Department of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Management Information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration (Evening) Department of Business Administration Coed đêm 4 năm
Faculty of Humanities Department of British and American culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese Culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities (night) Department of British and American culture Coed đêm 4 năm
Department of Japanese Culture Coed đêm 4 năm
Faculty of Engineering Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Civil and Environmental Engineering Social environment Coed buổi trưa 4 năm
Environmental information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics and Information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Life Coed buổi trưa 4 năm

pagetop