Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hokkaido / Đại học (北海道 / 大学)

Đại học Hokkaido

北海道大学

Address 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL(JAPAN)   
E-mail ac-info@academic.hokudai.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Humanities Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Department of Education Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Biology majors Coed buổi trưa 4 năm
High molecular function science majors Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth and Planetary Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health In laboratory sciences Coed buổi trưa 4 năm
Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Radiation Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Nursing science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmacy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Engineering Department of Electronics and Information Information Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
Media Network Coed buổi trưa 4 năm
Electrical control system Coed buổi trưa 4 năm
Biological information Coed buổi trưa 4 năm
Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental and Social Science infrastructure Coed buổi trưa 4 năm
Architecture and Urban Coed buổi trưa 4 năm
Recycling System Coed buổi trưa 4 năm
Environmental engineering Coed buổi trưa 4 năm
National Land Policy Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Science and Engineering Applied Materials Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Applied physics and engineering Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical and Intelligent System Engineering Mechanical system Coed buổi trưa 4 năm
Machine information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Applied Bioscience Coed buổi trưa 4 năm
Department of Forest Science Coed buổi trưa 4 năm
Biological function of the Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Bioresource Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Agricultural Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological and Environmental Coed buổi trưa 4 năm
Livestock Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Veterinary Medicine Veterinary course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Fisheries Sciences Department of Biological Sciences Marine Coed buổi trưa 4 năm
Science Department of Marine Resources Coed buổi trưa 4 năm
School of Life Sciences proliferation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry resources function Coed buổi trưa 4 năm

pagetop