Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Yamagata / Đại học (山形県 / 大学)

Đại học Yamagata

山形大学

Address 〒990-8560 山形県山形市小白川町1-4-12
TEL(JAPAN)   
E-mail enroll@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities and Social Sciences Department of Humanities society Humanities course Coed buổi trưa 4 năm
Global Studies course Coed buổi trưa 4 năm
General Law course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Local Education and Culture Regional Department of Education and Culture Children's education course Coed buổi trưa 4 năm
Cultural Creation Course (Practical) (Art or Science Stream) Coed buổi trưa 4 năm
Cultural Creation Course (Practical) (Art Stream) Coed buổi trưa 4 năm
Cultural Creation Course (Practical) (Music) Coed buổi trưa 4 năm
Cultural Creation Course (Practical) (Sports) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Division of Natural Sciences Mathematics courses Coed buổi trưa 4 năm
Physics course Coed buổi trưa 4 năm
Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Biology course Coed buổi trưa 4 năm
Geoscience Course Coed buổi trưa 4 năm
Data Science Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Macromolecule, organic material Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical and Bio- Applied Chemistry and Chemical Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information and Electonics Information Study Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture and Design Coed buổi trưa 4 năm
Flex Course Faculty of Engineering Department of Systems Innovation Coed uốn cong 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Life and Environmental food Coed buổi trưa 4 năm

pagetop