Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Yamagata / Đại học (山形県 / 大学)

Đại học Yamagata

山形大学

Address 〒990-8560山形県山形市小白川町1-4-12
TEL(JAPAN)
E-mail enroll@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
URL http://www.yamagata-u.ac.jp/index-j.html

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Law and Economics policy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Local Education and Culture Regional Department of Education and Culture Children's education course Coed buổi trưa 4 năm
Course intercultural Coed buổi trưa 4 năm
Art and Design course Coed buổi trưa 4 năm
Music and Arts course Coed buổi trưa 4 năm
Sports and Culture Course Coed buổi trưa 4 năm
Food environment Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Living environment science course Coed buổi trưa 4 năm
Course Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Science department number Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry, Materials and Life Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Earth Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Nursing Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Polymer Engineering function Coed buổi trưa 4 năm
Department of Materials Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Bio-Chemical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Systems Engineering Applied Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Flex Course Faculty of Engineering Department of Systems Innovation Coed uốn cong 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Life and Environmental food Coed buổi trưa 4 năm

pagetop