Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Ibaraki / Đại học (茨城県 / 大学)

Đại học Ibaraki

茨城大学

Address 〒310-8512茨城県水戸市文京2-1-1
TEL(JAPAN)
E-mail
URL http://www.ibaraki.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Humanities and Communication Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Teacher Training Division Special education courses Coed buổi trưa 4 năm
Japansese language Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Society  Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
English Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Mathematics Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Science Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Music Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Art Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Health and physical education Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Technology Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Home economics Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Education foundation Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Nurse training course Coed buổi trưa 4 năm
Course Information and Culture Socio-cultural course Coed buổi trưa 4 năm
Design life course Coed buổi trưa 4 năm
Arts and Culture Courses Coed buổi trưa 4 năm
Curriculum on the Human Environment Environment course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Courses Coed buổi trưa 4 năm
Health course Coed buổi trưa 4 năm
Psychology course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Division of Natural Sciences Mathematics and Mathematics course information Coed buổi trưa 4 năm
Physics course Coed buổi trưa 4 năm
Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Biological science course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Earth Science course Coed buổi trưa 4 năm
Interdisciplinary Science Course Coed buổi trưa 4 năm
A Course of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of biomolecular functions Coed buổi trưa 4 năm
Department of Materials Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media Communications Coed buổi trưa 4 năm
Department of Computor Science and Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Intelligent Systems Coed buổi trưa 4 năm
B Course Faculty of Engineering Department of Intelligent Systems Coed đêm 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Applied Bio-Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences resources Coed buổi trưa 4 năm
Regional Environmental Sciences Coed buổi trưa 4 năm

pagetop