Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Saitama / Đại học (埼玉県 / 大学)

Đại học Shobi

尚美学園大学

Address 〒350-1110埼玉県川越市豊田町1-1-1
TEL(JAPAN)
E-mail info@s.shobi-u.ac.jp
URL http://www.shobi-u.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Arts and Information Department of Music Piano Course Coed buổi trưa 4 năm
Vocal music course Coed buổi trưa 4 năm
Percussion Orchestra course Coed buổi trưa 4 năm
Pop & Jazz course Coed buổi trưa 4 năm
Composition Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Acoustic field Coed buổi trưa 4 năm
Image field Coed buổi trưa 4 năm
CG ·Art field Coed buổi trưa 4 năm
Game information fields Coed buổi trưa 4 năm
Field application web Coed buổi trưa 4 năm
Department of Music application Music Media Course Coed buổi trưa 4 năm
Music Business Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Stage representation Musical course Coed buổi trưa 4 năm
Theater course Coed buổi trưa 4 năm
Dance course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Policy Studies Department of Policy Studies Public policy course Coed buổi trưa 4 năm
Business Management [entrepreneurship and management strategies] course Coed buổi trưa 4 năm
Course information and communication Coed buổi trưa 4 năm
Department of Life Management Culture course Coed buổi trưa 4 năm
Wellness and Sports: Sports Course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Courses: Sports Management (Business Media) Coed buổi trưa 4 năm

pagetop