Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Chiba / Đại học (千葉県 / 大学)

Đại học Nữ Sinh Shotoku

聖徳大学(女子)

Address 〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Undergraduate students Early Childhood Education (Day course) Children's Culture Girls buổi trưa 4 năm
Child psychology course Girls buổi trưa 4 năm
Elementary school teacher training course Girls buổi trưa 4 năm
Kindergarden and Childcare Teacher Training Girls buổi trưa 4 năm
Early Childhood Education (Night course) Child psychology course Girls đêm 4 năm
Elementary school teacher training course Girls đêm 4 năm
Kindergarden and Childcare Teacher Training Girls đêm 4 năm
Faculty of Psychology and Welfare Department of Psychology Clinical Psychology course Girls buổi trưa 4 năm
Family psychology course Girls buổi trưa 4 năm
Social Psychology course Girls buổi trưa 4 năm
Department of Social Welfare Social welfare course Girls buổi trưa 4 năm
Welfare and Care Course Girls buổi trưa 4 năm
Nurse course Girls buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Literature English and English Literature Course Girls buổi trưa 4 năm
Japanese and Japanese Literature Course Girls buổi trưa 4 năm
Course History and Culture Girls buổi trưa 4 năm
Calligraphy culture course Girls buổi trưa 4 năm
career Communication Course Girls buổi trưa 4 năm
Library and information course Girls buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Nutrition Department of Human Nutrition National Registered Dietitian Training course Girls buổi trưa 4 năm
Faculty of Music Department of Musical Performance Composition Course Girls buổi trưa 4 năm
Vocal Music and Opera Course Girls buổi trưa 4 năm
Instrumental music course Girls buổi trưa 4 năm
Musical Girls buổi trưa 4 năm
Department of General music Music teacher training course Girls buổi trưa 4 năm
Music Therapy course Girls buổi trưa 4 năm
Music instruction course Girls buổi trưa 4 năm
Faculty of Nursing Department of Nursing Girls buổi trưa 4 năm

pagetop