Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Chiba / Đại học (千葉県 / 大学)

Đại học Chiba

千葉大学

Address 〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL(JAPAN)   
E-mail dfd2182@office.chiba-u.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of International Studies Department of International Liberal Arts Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Human Studies Behavioral science course Coed buổi trưa 4 năm
Course of History Coed buổi trưa 4 năm
Japan・Eurasia Culture course Coed buổi trưa 4 năm
International language cultural course Coed buổi trưa 4 năm
Law Politics and Economics Faculty Law politics and economics department Law Courses Coed buổi trưa 4 năm
Economics course Coed buổi trưa 4 năm
Management and accounting systems course Coed buổi trưa 4 năm
Political Science and Policy Studies course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Elementary school teacher training course Japanese Language Couse Coed buổi trưa 4 năm
Social studies Couse Coed buổi trưa 4 năm
Mathematics Couse Coed buổi trưa 4 năm
Science Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Music Course Coed buổi trưa 4 năm
Arts and Crafts courses Coed buổi trưa 4 năm
Physical Education Couse Coed buổi trưa 4 năm
Home economics Course Coed buổi trưa 4 năm
Education course Coed buổi trưa 4 năm
Educational psychology Course Coed buổi trưa 4 năm
Manufacturing and Technique Coed buổi trưa 4 năm
Elementary school English Course Coed buổi trưa 4 năm
Junior high school teacher training Education field language Coed buổi trưa 4 năm
Field of social studies education Coed buổi trưa 4 năm
Field of mathematics education Coed buổi trưa 4 năm
Field of science education Coed buổi trưa 4 năm
Field of Music Education Coed buổi trưa 4 năm
Field of art education department Coed buổi trưa 4 năm
Health and Physical Education area Coed buổi trưa 4 năm
Field of Technology Education Coed buổi trưa 4 năm
Field of home economics education Coed buổi trưa 4 năm
Field of English Education Coed buổi trưa 4 năm
Special education teacher training Coed buổi trưa 4 năm
The Training Division for Kindergarten Teachers Coed buổi trưa 4 năm
Nurse training course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics and Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Environment Systems Coed buổi trưa 4 năm
Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medical System Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Nanoscience Coed buổi trưa 4 năm
Department of Symbiosis Applied Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Imaging Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Image Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Horticulture Department of Horticulture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental green Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food and Resource Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Department of Pharmacy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Nursing Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm

pagetop