Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Teikyo Heisei

帝京平成大学

Address 〒170-8445 東京都豊島区東池袋2-51-4
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Modern Life Department of Technology Primary education special support course Coed buổi trưa 4 năm
Childcare and Kindergarten Coed buổi trưa 4 năm
Department of Humanities and Culture Studies Social welfare course Coed buổi trưa 4 năm
Media culture course Coed buổi trưa 4 năm
Global Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
Management department management Management Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Trainer and Sport Management Coed buổi trưa 4 năm
Information system Coed buổi trưa 4 năm
Department of Tourism Management Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Care Acupuncture and Moxibustion Therapy Trainer and Acupuncture Coed buổi trưa 4 năm
Judo Therapy Trainer and Judo Reposition Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medical Health Department of Health and Nutrition Coed buổi trưa 4 năm
Department of Clinical Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Language and Audiology Coed buổi trưa 4 năm
Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Department of medical science Course EMTs Coed buổi trưa 4 năm
Clinical Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medical Sport Judo Therapy Trainer and Judo Reposition Course Coed buổi trưa 4 năm
Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sports Medical Course EMTs Coed buổi trưa 4 năm
Trainer and Sport Course Coed buổi trưa 4 năm
Athletes Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm

pagetop