Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Obirin

桜美林大学

Address 〒194-0294東京都町田市常盤町3758
TEL(JAPAN)
E-mail info-ctr@obirin.ac.jp
URL http://admissions.obirin.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
College of Liberal Arts Department of English Programs Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chinese programs Coed buổi trưa 4 năm
Japanese language and literature major program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese Language Education Program Coed buổi trưa 4 năm
Linguistics program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Communication Studies program Coed buổi trưa 4 năm
Department of English and American Literature program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chinese Literature program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Modern World Literature program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Christian teaching program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Religious Studies program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Philosophy program Coed buổi trưa 4 năm
Department ethics program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Cultural Anthropology program Coed buổi trưa 4 năm
American Area Studies Program Coed buổi trưa 4 năm
Asian Area Studies Program Coed buổi trưa 4 năm
Japanese Area Study Program (J) Coed buổi trưa 4 năm
Department of History program Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Relations program Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Cooperation program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sociology program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education programs (Education Teacher) Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Economics program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Public Policy program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biology Program Coed buổi trưa 4 năm
Earth Science program Coed buổi trưa 4 năm
Information Science program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Studies program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media programs (journalism) Coed buổi trưa 4 năm
Minor Museum Studies Program Coed buổi trưa 4 năm
Business Studies group management College of Business Management International business and financial program Coed buổi trưa 4 năm
Business and marketing distribution program Coed buổi trưa 4 năm
ICT Business Program Coed buổi trưa 4 năm
Tourism・Hospitality Entertainment business program Coed buổi trưa 4 năm
Management strategies and management program Coed buổi trưa 4 năm
Accounting and financial program Coed buổi trưa 4 năm
Economic and legal program Coed buổi trưa 4 năm
Information Environment Programme Coed buổi trưa 4 năm
College of Aviation Management Airline Business Course Coed buổi trưa 4 năm
Airline Hospitality courses Coed buổi trưa 4 năm
Flight Operations (pilot training) course Coed buổi trưa 4 năm
Health and Welfare Studies Social Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Mental Healthcare Coed buổi trưa 4 năm
Health Science Coed buổi trưa 4 năm
Childcare Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Arts and Culture Theater Coed buổi trưa 4 năm
Music Coed buổi trưa 4 năm
Model Design Coed buổi trưa 4 năm
Film Coed buổi trưa 4 năm
Global Communication Special English course Coed buổi trưa 4 năm
Special Japanese course Coed buổi trưa 4 năm
Special Mandarin course Coed buổi trưa 4 năm
Global education Coed buổi trưa 4 năm

pagetop