Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Học viện Kokugakuin

國學院大學

Address 〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28
TEL(JAPAN)   
E-mail exam@kokugakuin.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Japanese and Cultural Studies Department of Japanese Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese Language Coed buổi trưa 4 năm
Department of oral literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chinese Literature Literature research program Coed buổi trưa 4 năm
Chinese culture program Coed buổi trưa 4 năm
Comprehensive Program Humanities Coed buổi trưa 4 năm
China Folk Culture Program Coed buổi trưa 4 năm
Department of Foreign Language and Culture Foreign Language Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
Foreign culture course Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Japan History Courses Coed buổi trưa 4 năm
Foreign History Courses Coed buổi trưa 4 năm
Archaeology course Coed buổi trưa 4 năm
Regional culture course and landscape Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Philosophy and ethic major Coed buổi trưa 4 năm
Esthetic and Arts course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Shinto culture Shinto and Culture Shinto culture course Coed uốn cong 4 năm
Religious culture course Coed uốn cong 4 năm
Faculty of Law Law Department of Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of the legal profession Coed buổi trưa 4 năm
Department of Politics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Economic history and theory courses Coed buổi trưa 4 năm
Japan's economic system and policy course Coed buổi trưa 4 năm
Course global economy Coed buổi trưa 4 năm
Department of economic networking Global Environment and Development Course Coed buổi trưa 4 năm
Community development and welfare courses Coed buổi trưa 4 năm
Information media course Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Management course Coed buổi trưa 4 năm
Course accounting information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Development Department of Elementary Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health Physical Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Child Support Coed buổi trưa 4 năm

pagetop