Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Senshu

専修大学

Address 〒101-8425 東京都千代田区神田神保町3-8
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Economics / Day Course Department of Economics History and Development Course Coed buổi trưa 4 năm
Welfare and environmental course Coed buổi trưa 4 năm
Course information with companies Coed buổi trưa 4 năm
Market and the government course Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law / Day Course Law Comprehensive Course Law Coed buổi trưa 4 năm
Corporate law course Coed buổi trưa 4 năm
Legal public course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Political Science Political Theory and History course Coed buổi trưa 4 năm
International Politics and Regional course Coed buổi trưa 4 năm
Japanese Politics and Strategy course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
School of Commerce Department of Marketing Marketing Course Coed buổi trưa 4 năm
Finance Courses Coed buổi trưa 4 năm
Global Business course Coed buổi trưa 4 năm
Business Intelligence Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Japanese language department Coed buổi trưa 4 năm
Department ofJapanese Literature and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Language and Literature English Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
English Language and Culture Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environment Geography Coed buổi trưa 4 năm
Department of Humanity and Journalist Eastern and Western cultures course Coed buổi trưa 4 năm
Lifelong learning course Coed buổi trưa 4 năm
Journalism courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Sciences Department of Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
School of Network and Information Department of Information Network Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics (night) Department of Economics Coed đêm 4 năm
Faculty of Law (night) Law Coed đêm 4 năm
School of Commerce (night) Department of Marketing Coed đêm 4 năm

pagetop