Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Takushoku

拓殖大学

Address 〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14
TEL(JAPAN)   
E-mail web_adm@ofc.takushoku-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Commerce Dept of Business Administration Management Coed buổi trưa 4 năm
Management Information Coed buổi trưa 4 năm
Distribution marketing Coed buổi trưa 4 năm
International language course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Political Science and Economics Department of Political Science, Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Department of English English Education Coed buổi trưa 4 năm
English Communication Coed buổi trưa 4 năm
Anglo-American culture Coed buổi trưa 4 năm
Chinese Language Chinese communication Coed buổi trưa 4 năm
Chinese communication Coed buổi trưa 4 năm
Department of Spanish Spanish communication Coed buổi trưa 4 năm
Spanish-speaking culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Studies International International cooperation Coed buổi trưa 4 năm
International economy Coed buổi trưa 4 năm
International politics Coed buổi trưa 4 năm
International Culture Coed buổi trưa 4 năm
International tourism Coed buổi trưa 4 năm
Agricultural Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Systems Mechanical design Coed buổi trưa 4 năm
Material system Coed buổi trưa 4 năm
3D design Coed buổi trưa 4 năm
Machinery airline Coed buổi trưa 4 năm
Robot Coed buổi trưa 4 năm
Enviroment and Energy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronic Systems Communication network system Coed buổi trưa 4 năm
Video and Sound System Coed buổi trưa 4 năm
Biology and Organism Coed buổi trưa 4 năm
Digital system Coed buổi trưa 4 năm
Robot Coed buổi trưa 4 năm
Environment and Energy Coed buổi trưa 4 năm
Information Engineering System Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Computer Software Coed buổi trưa 4 năm
Internet service Coed buổi trưa 4 năm
Integration system Coed buổi trưa 4 năm
Game and Simulation Coed buổi trưa 4 năm
IT coordination Coed buổi trưa 4 năm
Design Sensibility design Coed buổi trưa 4 năm
Life Design Coed buổi trưa 4 năm
Product design Coed buổi trưa 4 năm
Media Design Coed buổi trưa 4 năm
Game and Simulation Coed buổi trưa 4 năm
IT coordination Coed buổi trưa 4 năm

pagetop