Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Văn Hoá Daito

大東文化大学

Address 〒175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1
TEL(JAPAN) 03-5399-7323  
E-mail dbuinter@jm.daito.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Japanese and Cultural Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chinese Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of calligraphy Calligraphy seminar Coed buổi trưa 4 năm
Calligraphy works seminar Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Social and Economic Coed buổi trưa 4 năm
Department of Modern Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Chinese Language Chinese language and business course Coed buổi trưa 4 năm
Chinese language and IT course Coed buổi trưa 4 năm
Department of English English Course Coed buổi trưa 4 năm
Europe 2 language courses Coed buổi trưa 4 năm
Japanese language department Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Relations Department of International Relations Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Cultural Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Accounting courses Coed buổi trưa 4 năm
Marketing Course Coed buổi trưa 4 năm
Knowledge information management course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Environmental Creation Department of Environmental Creation Urban environment course Coed buổi trưa 4 năm
Welfare Environment course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Sports and health science Sports Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health Science Coed buổi trưa 4 năm

pagetop