Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Chuo

中央大学

Address 〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyuusi2@tamajs.chuo-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Corporate Relations Act Coed buổi trưa 4 năm
Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Correspondence course Coed Học từ xa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economic Information System Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Public Environmental Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Dept of Business Administration Flexible course Coed buổi trưa 4 năm
Flexible Plus 1 course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Flexible course Coed buổi trưa 4 năm
Flexible Plus 1 course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business and Trading Flexible course Coed buổi trưa 4 năm
Flexible Plus 1 course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Finance Flexible course Coed buổi trưa 4 năm
Flexible Plus 1 course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Environment Coed buổi trưa 4 năm
Department of Precision Machinery Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information and Communication Engineering Electrical and Electronic Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Industrial and Systems Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Information Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Department Coed buổi trưa 4 năm
Engineering Sciences Department of Human Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Humanities and Social Sciences Literature majors Coed buổi trưa 4 năm
English literature major culture Coed buổi trưa 4 năm
German Language and culture major Coed buổi trưa 4 năm
French language and culture major Coed buổi trưa 4 năm
Chinese language and culture major Coed buổi trưa 4 năm
Japanese History major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Oriental History Coed buổi trưa 4 năm
Western history major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Philosophy Coed buổi trưa 4 năm
Sociology major Coed buổi trưa 4 năm
Sociology information major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education Coed buổi trưa 4 năm
Psychology major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Policy Studies Science policy Coed buổi trưa 4 năm
International Policy and Culture Coed buổi trưa 4 năm

pagetop