Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Tsudajuku

津田塾大学

Address 〒187-8577 東京都小平市津田町2-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail kouhou@tsuda.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Liberal Arts Department of English Literature English and American Literature Girls buổi trưa 4 năm
English culture Girls buổi trưa 4 năm
American Culture Girls buổi trưa 4 năm
English Linguistics Girls buổi trưa 4 năm
Communication Girls buổi trưa 4 năm
Multicultural and International Cooperation Girls buổi trưa 4 năm
Media Studies Girls buổi trưa 4 năm
Department of International Relations International Politics Girls buổi trưa 4 năm
International economy Girls buổi trưa 4 năm
Social and Girls buổi trưa 4 năm
Comparative Culture Girls buổi trưa 4 năm
Multicultural and International Cooperation Girls buổi trưa 4 năm
Media Studies Girls buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Media Studies Girls buổi trưa 4 năm
Department of Information Science Media Studies Girls buổi trưa 4 năm

pagetop