Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Teikyo

帝京大学

Address 〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@med.teikyo-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Regional Economic Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Tourism Management Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Japanese culture subject of study Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Foreign language department English Course Coed buổi trưa 4 năm
German course Coed buổi trưa 4 năm
French course Coed buổi trưa 4 năm
Spanish course Coed buổi trưa 4 năm
Chinese Courses Coed buổi trưa 4 năm
Korean course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Department of Education and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Elementary Education Primary education course Coed buổi trưa 4 năm
Children education course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Machine and Precision system Coed buổi trưa 4 năm
Department of Aerospace Aerospace Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Helicopter pilot course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information and Electronics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science (correspondence course) Coed Học từ xa 4 năm
Faculty of Medical Technology Department of Correctional visual function Coed buổi trưa 4 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Medical Radiation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Clinical Laboratory Coed buổi trưa 4 năm
Sports Medical Department Sports and Health Coed buổi trưa 4 năm
Course EMTs Coed buổi trưa 4 năm
Top Athletes course Coed buổi trưa 4 năm
Judo Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medical Technology, Fukuoka Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Medical Radiation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medical Technology Course EMTs Coed buổi trưa 4 năm
Clinical Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop