Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Teikyo

帝京大学

Address 〒173-8605東京都板橋区加賀2-11-1
TEL(JAPAN)
E-mail nyushi@med.teikyo-u.ac.jp
URL http://www.teikyo-u.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Regional Economic Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Tourism Management Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Department of Jurisprudence Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Japanese Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Department of Foreign Studies English Course Coed buổi trưa 4 năm
German course Coed buổi trưa 4 năm
French course Coed buổi trưa 4 năm
Spanish course Coed buổi trưa 4 năm
Chinese Courses Coed buổi trưa 4 năm
Korean course Coed buổi trưa 4 năm
Study overseas (UK) course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Department of Education and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Elementary Education Primary education course Coed buổi trưa 4 năm
Children's education course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Precision Machinery Systems Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Aerospace Aerospace Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Helicopter pilot course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information and Electronics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biosciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science (correspondence course) Coed Distance learning 4 năm
Faculty of Medical Technology Department of Correctional visual function Coed buổi trưa 4 năm
Nursing Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Radiological Technology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Clinical Laboratory Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sports Medicine Sports courses health Coed buổi trưa 4 năm
Course EMTs Coed buổi trưa 4 năm
Top Athletes course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Judo Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medical Technology, Fukuoka Department of Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Nursing Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Radiological Technology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medical Technology Course EMTs Coed buổi trưa 4 năm
Clinical Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop