Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Tokyo

東京大学

Address 〒113-8654東京都文京区本郷7-3-1
TEL(JAPAN)
E-mail
URL http://www.u-tokyo.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Arts I Faculty of law Category I Coed buổi trưa 4 năm
Category II Coed buổi trưa 4 năm
Category III Coed buổi trưa 4 năm
Arts II Department of economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Finance Coed buổi trưa 4 năm
Arts III Literature department Department of philosophy Coed buổi trưa 4 năm
Department of history culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of language culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Behavioral studies Coed buổi trưa 4 năm
Education department Department of general education Coed buổi trưa 4 năm
Leberal arts department Department of Liberal arts Coed buổi trưa 4 năm
Department of multidiscipline Coed buổi trưa 4 năm
Deparment of general natural science Coed buổi trưa 4 năm
Science I Engineering department Department of social foundation Coed buổi trưa 4 năm
Department of architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of city engineering Coed buổi trưa 4 năm
School of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of machinery information engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Aerospace engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of precision engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics and Information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of physic engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of calculation engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Materials Coed buổi trưa 4 năm
Department of applied chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of chemistry system Coed buổi trưa 4 năm
Department of chemical life engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of system development Coed buổi trưa 4 năm
Science department Department of mathematic Coed buổi trưa 4 năm
Department of information science Coed buổi trưa 4 năm
Department of physic Coed buổi trưa 4 năm
Department of astronomy Coed buổi trưa 4 năm
Department of earth and planetary (physic) science Coed buổi trưa 4 năm
Department of earth and planetary (environment) science Coed buổi trưa 4 năm
Department of chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biochemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological information Coed buổi trưa 4 năm
Science II Agriculture department Applied life science course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental resource course Coed buổi trưa 4 năm
Veterinary course Coed buổi trưa 6 năm
Medical department Medical course Coed buổi trưa 4 năm
Medical course Coed buổi trưa 6 năm
Science III Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Science Coed buổi trưa 4 năm

pagetop