Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Tokyo

東京大学

Address 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Arts I Faculty of Law Category I Coed buổi trưa 4 năm
Category II Coed buổi trưa 4 năm
Category III Coed buổi trưa 4 năm
Arts II Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Finance Coed buổi trưa 4 năm
Arts III Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Department of general education Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Liberal Arts Department of Liberal Arts Coed buổi trưa 4 năm
Department of multidiscipline Coed buổi trưa 4 năm
Deparment of general natural science Coed buổi trưa 4 năm
Science I Faculty of Engineering Department of social foundation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechano-Informatics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Aerospace Coed buổi trưa 4 năm
Precision Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics and Information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of calculation engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Materials Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical System Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of system development Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of astronomy Coed buổi trưa 4 năm
Department of earth and planetary (physic) science Coed buổi trưa 4 năm
Department of earth and planetary (environment) science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biochemistry Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological information Coed buổi trưa 4 năm
Science II Faculty of Agriculture Applied Life Sciences courses Coed buổi trưa 4 năm
Environmental resource course Coed buổi trưa 4 năm
Veterinary course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmacy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Science III Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Science Coed buổi trưa 4 năm

pagetop