Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Gakusgei Tokyo

東京学芸大学

Address 〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Education Elementary Education Teacher Training Track Japansese language Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Society  Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Mathematics Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Science Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Music Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Art Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Health and physical education Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Home economics Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
English Selected Course Coed buổi trưa 4 năm
Academic Education selected course Coed buổi trưa 4 năm
Academic psycology seleteced course Coed buổi trưa 4 năm
International Education selected course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental education selected course Coed buổi trưa 4 năm
Information education seleted course Coed buổi trưa 4 năm
Manufacturing technology seleteced course Coed buổi trưa 4 năm
Early childhood education course Coed buổi trưa 4 năm
Secondary education teacher training Major languages Coed buổi trưa 4 năm
Sociology major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Science Coed buổi trưa 4 năm
Music majors Coed buổi trưa 4 năm
Art Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health and Physical Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Household Coed buổi trưa 4 năm
Department of Technology Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Coed buổi trưa 4 năm
Department of calligraphy Coed buổi trưa 4 năm
Special education teacher training Coed buổi trưa 4 năm
Nursing education teacher training Nursing education major Coed buổi trưa 4 năm
Education support program Education Department of lifelong learning courses Coed buổi trưa 4 năm
Education majors counseling course Coed buổi trưa 4 năm
Education major of Social Work course Coed buổi trưa 4 năm
Education majors Multicultural education course Coed buổi trưa 4 năm
Education majors information education course Coed buổi trưa 4 năm
Education majors representation education course Coed buổi trưa 4 năm
Education majors lifelong sport course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop