Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Toyo

東洋大学

Address 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
TEL(JAPAN) 03-3945-7272  
E-mail nyushi@toyo.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department ofJapanese Literature and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education Department of Human Development Coed buổi trưa 4 năm
Primary education major Coed buổi trưa 4 năm
Eastern thought and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Letters (Evening Course) Eastern thought and Culture Coed đêm 4 năm
Department ofJapanese Literature and Culture Coed đêm 4 năm
Department of Education Coed đêm 4 năm
International culture commication Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Policy Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics (Evening Course) Department of Economics Coed đêm 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Marketing Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Finance Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration (Evening Course) Dept of Business Administration Coed đêm 4 năm
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of Enterprise Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law (Evening Course) Law Coed đêm 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social and Cultural Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media and Communication Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sociology (Evening Course) Department of Social Sciences Coed đêm 4 năm
Department of Social Welfare Coed đêm 4 năm
Faculty of International Studies Globl Innovation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Regional Development Studies Department of International Community Coed buổi trưa 4 năm
Comprehensive regional major (Evening Course) Coed đêm 4 năm
Faculty of International Tourism International Tourism Tourism course Coed buổi trưa 4 năm
Executive Management Coed buổi trưa 4 năm
Service Communication Coed buổi trưa 4 năm
Tourism Professional Coed buổi trưa 4 năm
Tourism Policy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of information sharing Department of information sharing business course Coed buổi trưa 4 năm
Civil system course Coed buổi trưa 4 năm
Engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Design course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Life Design Department of Life Support Department of Life Support Coed buổi trưa 4 năm
Department of Child Support Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health and Sports Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Environment Design Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biomedical Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Informatics General Information Department Information systems course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Information Course Coed buổi trưa 4 năm
Media culture course Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Life Sciences Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
The Food and Environmental Sciences Department of Food and Environmental Sciences Department of Food Science Coed buổi trưa 4 năm
Sports and Food Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health and Nutrition Coed buổi trưa 4 năm

pagetop