Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Toyo

東洋大学

Address 〒112-8606東京都文京区白山5-28-20
TEL(JAPAN) 03-3945-7272
E-mail nyushi@toyo.jp
URL http://www.toyo.ac.jp/nyushi/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department ofJapanese Literature and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education Department of Human Development Coed buổi trưa 4 năm
Department of Elementary Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Communication Coed buổi trưa 4 năm
Eastern thought and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Letters (Evening Course) Eastern thought and Culture Coed đêm 4 năm
Department ofJapanese Literature and Culture Coed đêm 4 năm
Department of Education Coed đêm 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Policy Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics (Evening Course) Department of Economics Coed đêm 4 năm
Faculty of Business Administration Department of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Marketing Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Finance Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration (Evening Course) Department of Business Administration Coed đêm 4 năm
Faculty of Law Department of Jurisprudence Coed buổi trưa 4 năm
Department of Enterprise Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law (Evening Course) Department of Jurisprudence Coed đêm 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social and Cultural Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media and Communication Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sociology (Evening Course) Department of Social Sciences Coed đêm 4 năm
Department of Social Welfare Coed đêm 4 năm
Faculty of International Community Department of Regional Development Studies Comprehensive regional major (Evening Course) Coed đêm 4 năm
Department of International Community Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Tourism Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Department of Life Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Life Design Department of Life Support Department of Life Support Coed buổi trưa 4 năm
Department of Child Support Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health and Sports Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Environment Design Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biomedical Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Informatics Department of Total Information Information systems course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Information Course Coed buổi trưa 4 năm
Media culture course Coed buổi trưa 4 năm
The Food and Environmental Sciences Department of Food and Environmental Sciences Department of Food Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sports and functional food Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health and Nutrition Coed buổi trưa 4 năm

pagetop