Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Nihon

日本大学

Address 〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
College of Law (Day) Law Employment law course Coed buổi trưa 4 năm
General law course Coed buổi trưa 4 năm
Political Science & Economics Department International Political Economy course Coed buổi trưa 4 năm
Japanese politics course Coed buổi trưa 4 năm
Local administration and finance courses Coed buổi trưa 4 năm
Political and economic theory courses Coed buổi trưa 4 năm
Department of newspaper Journalism・model Coed buổi trưa 4 năm
PR advertisement model Coed buổi trưa 4 năm
Media contents model Coed buổi trưa 4 năm
Net media model Coed buổi trưa 4 năm
Publishing media model Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Administration and Law Business Law Course Coed buổi trưa 4 năm
International law course Coed buổi trưa 4 năm
Intellectual property course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Public Policy Program administrative post Coed buổi trưa 4 năm
General course of public policy Coed buổi trưa 4 năm
Welfare and social policy course Coed buổi trưa 4 năm
Law(Second Division(Evening)) Law Coed đêm 4 năm
College of Humanities and Sciences Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chinese culture Chinese Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of German Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology Clinical Science Course Coed buổi trưa 4 năm
Behavioral science course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Geography Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Program of economic theory Coed buổi trưa 4 năm
Socio-economic program Coed buổi trưa 4 năm
Economic policy program Coed buổi trưa 4 năm
International economic program Coed buổi trưa 4 năm
Welfare programs and labor Coed buổi trưa 4 năm
Environment and Urban Programs Coed buổi trưa 4 năm
International Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business and Industry Business management program Coed buổi trưa 4 năm
International Marketing Program Coed buổi trưa 4 năm
Finance accounting program Coed buổi trưa 4 năm
Program management information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Public Economics Financial Public economic program Coed buổi trưa 4 năm
Financing program Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Department of Commerce Marketing course Coed buổi trưa 4 năm
Trade and economics course Coed buổi trưa 4 năm
Finance Course Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Management course Coed buổi trưa 4 năm
Venture and management information course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Accounting course Coed buổi trưa 4 năm
Human occupation Accounting course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Art Department of Photography Coed buổi trưa 4 năm
Film Studies Visual representation theory course Coed buổi trưa 4 năm
Course Director Coed buổi trưa 4 năm
Course shooting and recording Coed buổi trưa 4 năm
Acting course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Art Art course Coed buổi trưa 4 năm
Sculpture course Coed buổi trưa 4 năm
music course Course theory, composition, Coed buổi trưa 4 năm
Music education courses Coed buổi trưa 4 năm
Vocal music course Coed buổi trưa 4 năm
Piano Coed buổi trưa 4 năm
Course-string percussion tube Coed buổi trưa 4 năm
Music course information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Literature Coed buổi trưa 4 năm
Theater department Playwriting course Coed buổi trưa 4 năm
Director course Coed buổi trưa 4 năm
Acting course Coed buổi trưa 4 năm
Equipment course Coed buổi trưa 4 năm
Lighting course Coed buổi trưa 4 năm
Nichibu course Coed buổi trưa 4 năm
Yobu course Coed buổi trưa 4 năm
Planning and Production Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Broadcasting Major TV Production Coed buổi trưa 4 năm
Department of Radio Production Coed buổi trưa 4 năm
Department of CM Coed buổi trưa 4 năm
Department of Imaging Technology Coed buổi trưa 4 năm
Department of acoustic technology Coed buổi trưa 4 năm
Design Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Relations Department of Policy Research the International International relations course Coed buổi trưa 4 năm
International business course Coed buổi trưa 4 năm
Global Studies course Coed buổi trưa 4 năm
Global Tourism course Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Liberal Arts International Culture course Coed buổi trưa 4 năm
International Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
Global Studies course Coed buổi trưa 4 năm
Global Tourism course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Risk Management Department of crisis management Administrative career Coed buổi trưa 4 năm
Corporative career Coed buổi trưa 4 năm
School of Sport Sciences Department of Competitive Sport Athletes Course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Support course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Civil Engineering Technical Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Planning Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Environment Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Department ofTransportation Systems Engineering Engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Management course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architecture Course Coed buổi trưa 4 năm
Planning and Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Marine Construction Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Precision Machinery Coed buổi trưa 4 năm
Department of Aerospace Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Chemistry Substance Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Town Planning Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Informatics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Production Engineering0 Department of Mechanical Engineering Automobile course Coed buổi trưa 4 năm
Aerospace course Coed buổi trưa 4 năm
Innovative Mechanical Courses Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Energy Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
e Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Civil Engineering Environment and urban course Coed buổi trưa 4 năm
Management course Coed buổi trưa 4 năm
Architecture Engineering Comprehensive Course Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Architecture Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Living space design course Girls buổi trưa 4 năm
Department of Applied Molecular Course material design Coed buổi trưa 4 năm
Life Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Course an international chemical technology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Management Business Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Systems Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Food Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics and Informatics Mathematical Information Systems course Coed buổi trưa 4 năm
Media Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Engineering Course Information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environment and Safety Environmental Safety Course Coed buổi trưa 4 năm
Energy environment course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Design Innovation Product design course Coed buổi trưa 4 năm
Space Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Civil Engineering Infrastructure design course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architectural engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Architecture Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Course architect Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Electronic information course Coed buổi trưa 4 năm
Electric Energy course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Chemistry Life Coed buổi trưa 4 năm
Information Engineering Information system Coed buổi trưa 4 năm
Information Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
School of Dentistry at Matsudo Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Science Department of Biological Resources Department of Plant Science and Resources Coed buổi trưa 4 năm
Department of Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Veterinary Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Department of Animal Resources Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food Business Coed buổi trưa 4 năm
Department of Forest Resources Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Science living marine resources Applied course living marine resources Coed buổi trưa 4 năm
Regional course living marine resources Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological and Environmental Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food and Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Regional Development International Agriculturure・Development course Coed buổi trưa 4 năm
Global Business course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biology living Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Distance Learning Division Faculty of Law Law Coed Học từ xa 4 năm
Political Science & Economics Department Coed Học từ xa 4 năm
College of Humanities and Sciences Department of Literature Coed Học từ xa 4 năm
Department of Philosophy Coed Học từ xa 4 năm
Department of History Coed Học từ xa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed Học từ xa 4 năm
Faculty of Commerce Department of Commerce Coed Học từ xa 4 năm

pagetop