Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Hosei

法政大学

Address 〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
TEL(JAPAN)   
E-mail admaster2013@hosei.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Politics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese and Cultural Studies Coed ngày và đêm 4 năm
Department of English Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Geography Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Strategic Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Markets Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Intercultural Studies Department of International Cultural Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanity and Environment School of Welfare and Environment Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Career Design Department of Career Design Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Design Engineering Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of System Design Coed buổi trưa 4 năm
GIS Global liberal arts Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Contemporary Business Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Science, Social Policy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media and Social Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Modern Welfare Department of Community Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Clinical Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Health and Sports Department of Health and Sports Coed buổi trưa 4 năm
Information Science Department of Computer Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Digital Media Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Mechanical Engineering Majoring in mechanical engineering Coed buổi trưa 4 năm
Majoring in aviation pilot study Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Informatics Coed buổi trưa 4 năm
Industrial and Systems Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Creation Science Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Department of Biological Function Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environment and Applied Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Plant Science Coed buổi trưa 4 năm
Distance Learning Division Faculty of Law Law Coed Học từ xa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Japanese and Cultural Studies Coed Học từ xa 4 năm
Department of History Coed Học từ xa 4 năm
Department of Geography Coed Học từ xa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed Học từ xa 4 năm
Department of Commerce Coed Học từ xa 4 năm

pagetop