Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Musashi

武蔵大学

Address 〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Economics Department of Economics International Economics and Business course Coed buổi trưa 4 năm
Economics and modern economy course Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Business Course Coed buổi trưa 4 năm
Business Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Corporate accounting course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Finance Finance course Coed buổi trưa 4 năm
Securities analyst course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities British and American English and Culture Language and Education course Coed buổi trưa 4 năm
Literature and Arts course Coed buổi trưa 4 năm
History Sociology and culture course Coed buổi trưa 4 năm
Global study course (English) Coed buổi trưa 4 năm
Department of European culture Language and literature course Coed buổi trưa 4 năm
Arts and life course Coed buổi trưa 4 năm
History and Idea course Coed buổi trưa 4 năm
Environment and sociology course Coed buổi trưa 4 năm
Global Studies course (German) Coed buổi trưa 4 năm
Japan and East Asia culture Japanese culture course Coed buổi trưa 4 năm
East Asia culture course Coed buổi trưa 4 năm
Comparative and exchange culture course Coed buổi trưa 4 năm
Global studies course (Chinese) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Social Issue and empowerment course Coed buổi trưa 4 năm
International sociology and network Coed buổi trưa 4 năm
Culture and identity course Coed buổi trưa 4 năm
Global data science course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media and Social Science Media Communication course Coed buổi trưa 4 năm
Public Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
Media Produce course Coed buổi trưa 4 năm
Global data science course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop