Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Meiji

明治大学

Address 〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail exam@mics.meiji.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Law Business law course Coed buổi trưa 4 năm
International relation course Coed buổi trưa 4 năm
Law and Information course Coed buổi trưa 4 năm
Legal public course Coed buổi trưa 4 năm
Judicial officer course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Department of Commercial Science Applied Economics course Coed buổi trưa 4 năm
Marketing Course Coed buổi trưa 4 năm
Finance & Insurance course Coed buổi trưa 4 năm
Global Business course Coed buổi trưa 4 năm
Management course Coed buổi trưa 4 năm
Accounting course Coed buổi trưa 4 năm
Creative business course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Political Science & Economics Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of local government Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Coed buổi trưa 4 năm
Department of Public Management Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Literature Department of Japanese Literature Coed buổi trưa 4 năm
Western literature major Coed buổi trưa 4 năm
German literature major Coed buổi trưa 4 năm
French literature major Coed buổi trưa 4 năm
Theater course Coed buổi trưa 4 năm
Arts and Media course Coed buổi trưa 4 năm
History, Department of Geography Japanese History major Coed buổi trưa 4 năm
Asian history major Coed buổi trưa 4 năm
Western history major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Archaeology Coed buổi trưa 4 năm
Geographic major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychosocial Clinical psychology major Coed buổi trưa 4 năm
Modern sociology major Coed buổi trưa 4 năm
School of Information and Communication Department of Information and Communication Coed buổi trưa 4 năm
School of Global Japanese Studies International Japan Department Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Electrical and Electronic life Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Life Science and Engineering Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechano-Informatics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Agriculture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Policy Food Coed buổi trưa 4 năm
Department of Agricultural Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Department Coed buổi trưa 4 năm
School of Interdisciplinary Mathematical Sciences Department of Mathematical phenomenon Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media Science tip Coed buổi trưa 4 năm
Department of Network Design Coed buổi trưa 4 năm

pagetop