Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Waseda

早稲田大学

Address 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyusi@list.waseda.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Political Science & Economics Department of International Political Economy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law major Judiciary・Law major Coed buổi trưa 4 năm
Enterpreneur・PR and legal affair Coed buổi trưa 4 năm
International・Public policy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Department of Education Department of Education Coed buổi trưa 4 năm
Elementary Education Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese Language and Literature Coed buổi trưa 4 năm
Social studies Social science major Coed buổi trưa 4 năm
Geographic history major Coed buổi trưa 4 năm
Division of Natural Sciences Physic major Coed buổi trưa 4 năm
Earth Science major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Complex and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Management Coed buổi trưa 4 năm
Accounting Coed buổi trưa 4 năm
Marketing・International business Coed buổi trưa 4 năm
Finance・Insujrance Coed buổi trưa 4 năm
Economy Coed buổi trưa 4 năm
Industry Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Studies Department of International Liberal Arts Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Culture initiative Department of Culture initiative System multiculturalism Coed buổi trưa 4 năm
Theory of complex cultural system Coed buổi trưa 4 năm
Symbol and media Coed buổi trưa 4 năm
Literary arts and journalism Coed buổi trưa 4 năm
Theory of modern human system Coed buổi trưa 4 năm
Theory of social construction system Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Literature Philosophy course Coed buổi trưa 4 năm
Oriental philosophy course Coed buổi trưa 4 năm
Psychology courses Coed buổi trưa 4 năm
Sociology course Coed buổi trưa 4 năm
Education course Coed buổi trưa 4 năm
Japanese Language and Literature Course Coed buổi trưa 4 năm
Chinese language and literature course Coed buổi trưa 4 năm
English course Coed buổi trưa 4 năm
French Literature Course France Coed buổi trưa 4 năm
German language and German literature course Coed buổi trưa 4 năm
Russian language and russian literature course Coed buổi trưa 4 năm
Theater video course Coed buổi trưa 4 năm
Hiostory of arts course Coed buổi trưa 4 năm
Japan hisotry course Coed buổi trưa 4 năm
History of Asia course Coed buổi trưa 4 năm
Western history course Coed buổi trưa 4 năm
Archaeology course Coed buổi trưa 4 năm
Middle East and Islam research Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
Machine Science and Aviation Science Coed buổi trưa 4 năm
Electronic physical system Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of representation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information and Communication Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Creativity Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Research Coed buổi trưa 4 năm
Industrial and Systems Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Civil and Environmental Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environment and Natural Resources Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Advanced Science and Technology Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Physics Coed buổi trưa 4 năm
Chemistry and Biochemistry Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medical Life Coed buổi trưa 4 năm
Electronic and Information life science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Sciences Science, Health and Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Environmental Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Human and Information Science Coed buổi trưa 4 năm
School of Sport Sciences Sports Science Sport medical science course Coed buổi trưa 4 năm
Sports and Health Coed buổi trưa 4 năm
Trainer Course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Coaching Course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Education Course Coed buổi trưa 4 năm
Sports Business Course Coed buổi trưa 4 năm
Sports and Culture Course Coed buổi trưa 4 năm
Human Sciences communication curriculum (e School) Science, Health and Welfare β Course Coed Học từ xa 4 năm
Department of Human Environmental Sciences β Course Coed Học từ xa 4 năm
Human and Information Science β Course Coed Học từ xa 4 năm

pagetop