Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kanagawa / Đại học (神奈川県 / 大学)

Đại học Kanagawa

神奈川大学

Address 〒221-8624神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-26-1
TEL(JAPAN)
E-mail ※お問合せはHPから
URL http://www.kanagawa-u.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Department of Jurisprudence Legal profession Coed buổi trưa 4 năm
Corporate law Coed buổi trưa 4 năm
Modern society Coed buổi trưa 4 năm
Department of Local Government Model Ⅰ Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅱ Coed buổi trưa 4 năm
Ⅲ model Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Learning environment and public policy, welfare Coed buổi trưa 4 năm
Learn the industry, markets and companies Coed buổi trưa 4 năm
Learn the international economic and social Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Economy Trade and international business Coed buổi trưa 4 năm
Management and marketing Coed buổi trưa 4 năm
Business and accounting Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Department of International Management Carrier-shop system major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Department of English Language and Literature English Linguistics and English education field Coed buổi trưa 4 năm
English-speaking literary field Coed buổi trưa 4 năm
English-speaking culture field Coed buổi trưa 4 năm
Department of Spanish Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chinese Language Coed buổi trưa 4 năm
Social and Cultural Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Cultural Exchange Model Ⅰ (culture and business) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅱ (Tourism Studies) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅲ (Japanese teachers) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅳ (museum curator) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅴ (bilingual emphasis) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅳ (International English) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Sciences Department of Human Sciences Psychological development Coed buổi trưa 4 năm
Sports and Health Coed buổi trưa 4 năm
Human society Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Biochemistry and molecular biology field Coed buổi trưa 4 năm
Solid/cell biology field Coed buổi trưa 4 năm
Natural History and Ecological field Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematical and Physical Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Physics Coed buổi trưa 4 năm
General Science program Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry, Materials and Life Materials and Nanoscience field Coed buổi trưa 4 năm
Biological and Life functional areas Coed buổi trưa 4 năm
Environment and energy fields Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Systems Innovation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architectural environment Coed buổi trưa 4 năm
Building construction Coed buổi trưa 4 năm
Architectural design Coed buổi trưa 4 năm
Comprehensive engineering program Coed buổi trưa 4 năm
Department of management Coed buổi trưa 4 năm

pagetop