Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kanagawa / Đại học (神奈川県 / 大学)

Đại học Kanagawa

神奈川大学

Address 〒221-8624 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-26-1
TEL(JAPAN)   
E-mail ※お問合せはHPから
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Law Legal profession Coed buổi trưa 4 năm
Corporate law Coed buổi trưa 4 năm
Modern society Coed buổi trưa 4 năm
Department of Local Government Environmental law and politics Coed buổi trưa 4 năm
City creation Coed buổi trưa 4 năm
Social Secutiries Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Welfare and Environment and public policy Coed buổi trưa 4 năm
Market and corporate industry Coed buổi trưa 4 năm
Learn the international economic and social Coed buổi trưa 4 năm
Department of Contemporary Business Trade and international business Coed buổi trưa 4 năm
Management and marketing Coed buổi trưa 4 năm
Business and accounting Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Department of International Management Career shop system Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Department of English English Linguistics and English education field Coed buổi trưa 4 năm
English-speaking literary field Coed buổi trưa 4 năm
English-speaking culture field Coed buổi trưa 4 năm
Department of Spanish Coed buổi trưa 4 năm
Chinese Language Language Coed buổi trưa 4 năm
Social and Cultural Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Cultural Exchange Model I (Culture business) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅱ (Tourism Studies) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅲ (Japanese teachers) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅳ (museum curator) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅴ (bilingual emphasis) Coed buổi trưa 4 năm
Model Ⅳ (International English) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Sciences Department of Human Sciences Psychological development Coed buổi trưa 4 năm
Sports and Health Coed buổi trưa 4 năm
Human society Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Molecular biology field Coed buổi trưa 4 năm
Cellular organism Coed buổi trưa 4 năm
Group biology Coed buổi trưa 4 năm
Mathematics Science and Physics Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Physics Coed buổi trưa 4 năm
General Science program Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry, Materials and Life Materials and Nanoscience field Coed buổi trưa 4 năm
Biological and Life functional areas Coed buổi trưa 4 năm
Environment and energy fields Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Systems Innovation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architectural environment Coed buổi trưa 4 năm
Building construction Coed buổi trưa 4 năm
Architectural design Coed buổi trưa 4 năm
Comprehensive engineering program Coed buổi trưa 4 năm
Department of management Coed buổi trưa 4 năm

pagetop