Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kanagawa / Đại học (神奈川県 / 大学)

Đại học Nữ Sinh Sagami

相模女子大学

Address 〒252-0383神奈川県相模原市南区文京2-1-1
TEL(JAPAN)
E-mail kouhou@isc.sagami-wu.ac.jp
URL http://www.sagami-wu.ac.jp/exam_support/index.html

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Liberal Arts Department of Japanese Language and Literature Contemporary culture and literature courses Girls buổi trưa 4 năm
Traditional culture and literature courses Girls buổi trưa 4 năm
Editing and Publishing course library Girls buổi trưa 4 năm
Calligraphy courses language Girls buổi trưa 4 năm
Japanese education courses Girls buổi trưa 4 năm
Department of English Culture and Communication Tourism Career Course Girls buổi trưa 4 năm
Western culture and literature courses Girls buổi trưa 4 năm
Translation course Girls buổi trưa 4 năm
English courses Girls buổi trưa 4 năm
Courses in English, practice Girls buổi trưa 4 năm
Department of Child Education Early childhood education course Girls buổi trưa 4 năm
Children's education course Girls buổi trưa 4 năm
Department of Media Girls buổi trưa 4 năm
Department of Human Life Science and Design Fashion studio Girls buổi trưa 4 năm
Textile workshop Girls buổi trưa 4 năm
Product 1 workshop Girls buổi trưa 4 năm
Product 2 workshop Girls buổi trưa 4 năm
Digital design studio Girls buổi trưa 4 năm
Illustration workshop Girls buổi trưa 4 năm
Building workshop Girls buổi trưa 4 năm
Indoor studio Girls buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Society Department of Social Management Girls buổi trưa 4 năm
Department of Human Psychics Girls buổi trưa 4 năm
Nutrition science department Department of Health and Nutrition Girls buổi trưa 4 năm
Department of Nutrition Management Clinical Nutrition course Girls buổi trưa 4 năm
Community health food education courses Girls buổi trưa 4 năm
Food System course Girls buổi trưa 4 năm

pagetop