Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kanagawa / Đại học (神奈川県 / 大学)

Đại học Tokai

東海大学

Address 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail info@tsc.u-tokai.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Civilization Coed buổi trưa 4 năm
Department of Asian Civilizations Coed buổi trưa 4 năm
Department of European civilization Coed buổi trưa 4 năm
Department of American Civilization Coed buổi trưa 4 năm
Department of Scandinavian Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of History Department of Japanese History Coed buổi trưa 4 năm
Department of History of the Orient Coed buổi trưa 4 năm
Department of Western History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Archaeology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese and Cultural Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of literary creation Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Culture and Communication Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media and Communication Coed buổi trưa 4 năm
Psychology and Sociology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Tourism Department of Tourism Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Political Science & Economics Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Liberal Arts School of Welfare and Environment Course the natural environment Coed buổi trưa 4 năm
Social environment course Coed buổi trưa 4 năm
Art Course Musicology course Coed buổi trưa 4 năm
Course of Fine Arts Coed buổi trưa 4 năm
Course of Design Coed buổi trưa 4 năm
International Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematical Information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Information Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Computer Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Information and Communication Department of Informtaion Media Coed buổi trưa 4 năm
Embedded Software Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Industrial and Systems Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Communication Network Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Life Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Light and Image engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Nuclear Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Materials Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Civil Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Precision Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering, Power Coed buổi trưa 4 năm
Department of Aerospace Department of Aerospace Coed buổi trưa 4 năm
Department of aviation pilots Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biomedical Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Marine Department of Maritime Civilizations Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental and Social Coed buổi trưa 4 năm
Marine Earth Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Fisheries Department of Biological Production Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Marine Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of voyage Department of voyage Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Marine Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Physical Education Department of Physical Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Competitive Sport Coed buổi trưa 4 năm
Department of Material Art Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Recreation Coed buổi trưa 4 năm
Sports and Leisure Management Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Health Science Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Intercultural Studies Department of Regional Creation Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Communication Coed buổi trưa 4 năm
Design and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biology Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Marine Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Tourism Business Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering foundation Department of Electrical Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health and Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Applied Plant Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Animal Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm

pagetop