Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Nagano / Đại học (長野県 / 大学)

Đại học Shinshu

信州大学

Address 〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Teacher Training Division Modern Education course Coed buổi trưa 4 năm
Language education course Coed buổi trưa 4 năm
English courses Coed buổi trưa 4 năm
Social studies education courses Coed buổi trưa 4 năm
Mathematics education courses Coed buổi trưa 4 năm
Science education course Coed buổi trưa 4 năm
Music education courses Coed buổi trưa 4 năm
Arts and Crafts education Coed buổi trưa 4 năm
Health and Physical Education Courses Coed buổi trưa 4 năm
Manufacturing and Technical education course Coed buổi trưa 4 năm
domestic sicence economics education course Coed buổi trưa 4 năm
Psychological Support Education course Coed buổi trưa 4 năm
Outdoor Education Course Coed buổi trưa 4 năm
Special education courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Management and Law Department of Applied Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Mathematical Sciences course Coed buổi trưa 4 năm
Natural Information Course Coed buổi trưa 4 năm
Division of Natural Sciences Physics course Coed buổi trưa 4 năm
Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Global Studies course Coed buổi trưa 4 năm
Biology course Coed buổi trưa 4 năm
Substance circulation course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Nursing science Coed buổi trưa 4 năm
In laboratory sciences Coed buổi trưa 4 năm
Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Substance Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronic Information system engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Aqueous environment・ civil engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture School of Agricultural and Life Sciences Life Science course Coed buổi trưa 4 năm
Animal Resource Life Science course Coed buổi trưa 4 năm
Botanical resource science course Coed buổi trưa 4 năm
Forestry・Environment coexistance course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Textile Science Department of Advanced Fiber・Sensitivity Engineering Advanced Fiber Course Coed buổi trưa 4 năm
Sensitivity Engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Machine and Robot Functional machine course Coed buổi trưa 4 năm
Bio engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Chemistry and Material Fiber material engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Functionalized Macromolecular course Coed buổi trưa 4 năm
Applied molecular chemistry course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm

pagetop