Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Niigata / Đại học (新潟県 / 大学)

Đại học Niigata

新潟大学

Address 〒950-2181新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050
TEL(JAPAN)
E-mail nyushika@adm.niigata-u.ac.jp
URL http://www.niigata-u.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Teacher training school School Education Coed buổi trưa 4 năm
Curriculum Coed buổi trưa 4 năm
Course learning social network Coed buổi trưa 4 năm
Life science course Coed buổi trưa 4 năm
Health and Sports Science course Coed buổi trưa 4 năm
Creative arts program environment Music representation Coed buổi trưa 4 năm
Modeling representation Coed buổi trưa 4 năm
Written expression Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Department of Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics(day) Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics main daytime Department of Economics Coed đêm 4 năm
Department of Business Administration Coed đêm 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Geological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Natural and Environmental Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Nursing science Coed buổi trưa 4 năm
Radiation Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
In laboratory sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Department of Oral life Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Computor Science and Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical System Coed buổi trưa 4 năm
Department of Construction Coed buổi trưa 4 năm
Department of Functional Materials Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Science agricultural production Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Biological Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Production of Environmental Science Coed buổi trưa 4 năm

pagetop