Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Toyama / Đại học (富山県 / 大学)

Đại học Toyama

富山大学

Address 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL(JAPAN)   
E-mail nyusi-2t@adm.u-toyama.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
Science Department of Human Development Department of Development and Education Educational Psychology Coed buổi trưa 4 năm
School Education Coed buổi trưa 4 năm
Developmental welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Built Environment Community Sports Coed buổi trưa 4 năm
Environmental and social design Coed buổi trưa 4 năm
Human Information Communication Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics main daytime Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Administration and Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics main daytime Department of Economics Coed đêm 4 năm
Dept of Business Administration Coed đêm 4 năm
Department of Business Administration and Law Coed đêm 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Science biosphere Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Electrical and Electronic Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Intelligent Information Coed buổi trưa 4 năm
Mechanical and Intellectual Systems Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environment and Applied Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department material functions Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Department of Pharmaceutical Innovation Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Art and Design Department of Arts and Culture Art and Design Coed buổi trưa 4 năm
Craft design Coed buổi trưa 4 năm
Design Information Coed buổi trưa 4 năm
Arts Cultural Coed buổi trưa 4 năm
Architectural design Coed buổi trưa 4 năm

pagetop