Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Ishikawa / Đại học (石川県 / 大学)

Đại học Kanazawa

金沢大学

Address 〒920-1192 石川県金沢市角間町
TEL(JAPAN)   
E-mail boshu@adm.kanazawa-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
College of Human and Social Sciences College of Humanities Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Human science Coed buổi trưa 4 năm
Cultural studies field Coed buổi trưa 4 năm
History and Culture Studies Coed buổi trưa 4 năm
Language and Culture Studies Coed buổi trưa 4 năm
Law class Public Law and Policy Coed buổi trưa 4 năm
Corporate relations law Coed buổi trưa 4 năm
General law Coed buổi trưa 4 năm
School of Economics Economics Theory and policy Coed buổi trưa 4 năm
Management, Information Coed buổi trưa 4 năm
Social and Economic Coed buổi trưa 4 năm
College of School Education Education and Science Coed buổi trưa 4 năm
Subject pedagogy Coed buổi trưa 4 năm
College of Regional Art Welfare management Coed buổi trưa 4 năm
Symbiotic Coed buổi trưa 4 năm
Regional Planning Coed buổi trưa 4 năm
Health and Sports Coed buổi trưa 4 năm
School of International Studies International community Coed buổi trưa 4 năm
Japan and Japanese lanaguge Coed buổi trưa 4 năm
Asia Coed buổi trưa 4 năm
U.S. and British Coed buổi trưa 4 năm
Europe Coed buổi trưa 4 năm
Science and Engineering area Institute for the Physics and Mathematics of science class Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Physics Coed buổi trưa 4 năm
Computational science Coed buổi trưa 4 năm
Materials Chemistry class Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Mechanical engineering class Mechanical system Coed buổi trưa 4 năm
Intelligent Machines Coed buổi trưa 4 năm
Human machine Coed buổi trưa 4 năm
Energy environment Coed buổi trưa 4 năm
College of Electronic Information Electrical and electronic Coed buổi trưa 4 năm
Information Systems Coed buổi trưa 4 năm
Bioinformatics Coed buổi trưa 4 năm
College of Environmental Design Civil engineering and construction Coed buổi trưa 4 năm
Environment and disaster prevention Coed buổi trưa 4 năm
Urban Design Coed buổi trưa 4 năm
School of Natural System Biology Coed buổi trưa 4 năm
Biotechnology Coed buổi trưa 4 năm
Engineering material circulation Coed buổi trưa 4 năm
Earth Science Coed buổi trưa 4 năm
Area of health sciences, medicine School of Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Pharmacy class Coed buổi trưa 6 năm
Drug discovery science class Coed buổi trưa 4 năm
College of Health Nursing science Coed buổi trưa 4 năm
Radiation Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
In laboratory sciences Coed buổi trưa 4 năm
Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm

pagetop