Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Shizuoka / Đại học (静岡県 / 大学)

Đại học Shizuoka

静岡大学

Address 〒422-8529 静岡県静岡市駿河区大谷836
TEL(JAPAN)   
E-mail onyushi@ipc.shizuoka.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Humanities and Social Sciences Day Department of Social Sciences Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Sociology Coed buổi trưa 4 năm
Anthropology Coed buổi trưa 4 năm
Cultural anthropology Coed buổi trưa 4 năm
History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Languages ??and Cultures Western Languages ??and Cultures Coed buổi trưa 4 năm
Japan and Asian Language Culture Coed buổi trưa 4 năm
Comparison of Languages ??and Cultures Coed buổi trưa 4 năm
Department of Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Humanities and Social Sciences main unit at night Department of Law Coed đêm 4 năm
Department of Economics Coed đêm 4 năm
Faculty of Education Teacher Training Division Academic educational major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Special Needs Education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education development Coed buổi trưa 4 năm
Department of Primary educational development Coed buổi trưa 4 năm
Nursing education major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Information and Communications Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm
Science, information society Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mobile information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Innovation (Global Talent Training) Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronic Materials Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical and Bio Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Bioresource Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Bioscience Coed buổi trưa 4 năm
Regional Creation (Education Program) Department of Coexistance Coed buổi trưa 4 năm
Department of area management Coed buổi trưa 4 năm
Department of environmental and disaster prevention Coed buổi trưa 4 năm
Department of Art and Management course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sport promotion Coed buổi trưa 4 năm

pagetop