Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Shizuoka / Đại học (静岡県 / 大学)

Đại học Tokoha

常葉大学

Address 〒420-0911 静岡県静岡市葵区瀬名1-22-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@tokoha-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Education Course for Elementary Education Major languages Coed buổi trưa 4 năm
Sociology major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Science Coed buổi trưa 4 năm
Music majors Coed buổi trưa 4 năm
Department of Lifelong Learning Department of life study Coed buổi trưa 4 năm
Department of life sport study Coed buổi trưa 4 năm
Psychology Department of Education Department of educational counseling Coed buổi trưa 4 năm
Department of psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Department of English Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Global Communication Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Design and Fine Arts Department of molding Art expression course Coed buổi trưa 4 năm
Visual Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Digital presentation design course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law Public policy course Coed buổi trưa 4 năm
Comprehensive Course Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Health Science Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Therapy, Shizuoka Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Health produced Department of Health and Nutrition Coed buổi trưa 4 năm
Department of Child Health Coed buổi trưa 4 năm
Department of mind and body management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health Acupuncture Coed buổi trưa 4 năm
Judo Department of Health Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Health Science Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social and Environmental Department of Social and Environmental Studies Environment and area sociology course Coed buổi trưa 4 năm
Environment and Nature reproduction course Coed buổi trưa 4 năm
Social and Safety course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of childcare Department of Child Care Nursing psychology course Coed buổi trưa 4 năm
Child care and medical support course Coed buổi trưa 4 năm
Sensibility education course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop