Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Đại học (愛知県 / 大学)

Đại học Nagoya

名古屋大学

Address 〒464-8601愛知県名古屋市千種区不老町
TEL(JAPAN)
E-mail
URL http://www.nagoya-u.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Philosophy and Civilization Theory Courses Coed buổi trưa 4 năm
Course of History and Cultural History Coed buổi trưa 4 năm
Literature and Linguistics Courses Coed buổi trưa 4 năm
Environmental and Behavioral Science Courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Science, Human Development Continuing education course development Coed buổi trưa 4 năm
School education course information Coed buổi trưa 4 năm
International community culture course Coed buổi trưa 4 năm
Psychosocial behavior course Coed buổi trưa 4 năm
Clinical Course Development and Education Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Department of legal and political Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Information and Culture Studies Department of Natural Complex system Coed buổi trưa 4 năm
Mathematical information system Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Systems system Coed buổi trưa 4 năm
Department of Systems and Social Informatics Environmental laws through system Coed buổi trưa 4 năm
Social regional environment system Coed buổi trưa 4 năm
Psychological system system Coed buổi trưa 4 năm
Media and social sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Life Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth and Planetary Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Science Radiological Technology Coed buổi trưa 4 năm
Science inspection technology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Therapy, Coed buổi trưa 4 năm
Department of Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Chemical and Biological Applied Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Engineering Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Engineering Course biological function Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Quantum Science and Energy Engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Materials Science and Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Applied physics course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Information Engineering Course Information Coed buổi trưa 4 năm
Electrical and Electronic Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical and Aerospace Aerospace Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Mechanical Systems Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Electro Mechanical Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of civil engineering and construction environment Architecture course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Civil Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Biological and Environmental Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences resources Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Bioscience Coed buổi trưa 4 năm

pagetop