Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kyoto / Đại học (京都府 / 大学)

Đại học Kyoto Tachibana

京都橘大学

Address 〒607-8175 京都府京都市山科区大宅山田町34
TEL(JAPAN)   
E-mail admis@tachibana-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
School of World Englishes Department of International English Global career course Coed buổi trưa 4 năm
International tourism course Coed buổi trưa 4 năm
English courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Japanese Language and Literature Japanese Language and Literature Course Coed buổi trưa 4 năm
Calligraphy course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of History Japan hisotry course Coed buổi trưa 4 năm
World history course Coed buổi trưa 4 năm
Department of historical heritage Archaeology course Coed buổi trưa 4 năm
Arts and crafts history course Coed buổi trưa 4 năm
Course historical heritage Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Development and Education Department of Child Education Children's education course Coed buổi trưa 4 năm
Early Childhood Education Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Modern Business Dept of Business Administration Business management course Coed buổi trưa 4 năm
Finance course Coed buổi trưa 4 năm
Public Management (Civil Servants, Firemen and Policemen) Coed buổi trưa 4 năm
Medical Management (Medical and Information admin) Coed buổi trưa 4 năm
Global Business course Coed buổi trưa 4 năm
Business Course information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Design Construction and Interior Course Coed buổi trưa 4 năm
Tourism Business Course Coed buổi trưa 4 năm
Public policy (civil servants, Fire and police officers) course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Nursing Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Health Science Physical Therapy Health Promotion course Coed buổi trưa 4 năm
Sports for movements disorder Coed buổi trưa 4 năm
Brain and nervous disturbance Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology Clinical psychology area Coed buổi trưa 4 năm
Social and applied psychology Coed buổi trưa 4 năm
Development and education psychology Coed buổi trưa 4 năm
Behavioral neuroscience Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology distance learning course Coed Học từ xa 4 năm
Emergency Life Guards Studies Coed buổi trưa 4 năm

pagetop