Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kyoto / Đại học (京都府 / 大学)

Đại học Kyoto Tachibana

京都橘大学

Address 〒607-8175京都府京都市山科区大宅山田町34
TEL(JAPAN)
E-mail admis@tachibana-u.ac.jp
URL http://www.tachibana-u.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Japanese Language and Literature Japanese Language and Literature Course Coed buổi trưa 4 năm
Calligraphy course Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Japanese history course Coed buổi trưa 4 năm
World history course Coed buổi trưa 4 năm
Department of historical heritage Archaeology course Coed buổi trưa 4 năm
Arts and crafts history course Coed buổi trưa 4 năm
Course historical heritage Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Development Department of Child Education Children's education course Coed buổi trưa 4 năm
Early childhood education course Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Communication English Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
English courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Modern Business Department of Business Administration Business management course Coed buổi trưa 4 năm
Finance course Coed buổi trưa 4 năm
Public Management (civil servants, Fire and police officers) course Coed buổi trưa 4 năm
Medical management (medical office, medical information management officer) course Coed buổi trưa 4 năm
Global Business course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Design Interior Architecture course Coed buổi trưa 4 năm
Tourism Business Course Coed buổi trưa 4 năm
Public policy (civil servants, Fire and police officers) course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Nursing Nursing Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Health Science Department of Physical Therapy Health Promotion course Coed buổi trưa 4 năm
Obstacle course musculoskeletal sports Coed buổi trưa 4 năm
Cranial neuropathy course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology Clinical psychology area Coed buổi trưa 4 năm
Social and industrial psychology area Coed buổi trưa 4 năm
Developmental and educational psychology area Coed buổi trưa 4 năm
Behavioral neuroscience Coed buổi trưa 4 năm
Department of Psychology distance learning course Coed Distance learning 4 năm
Department of Paramedic Coed buổi trưa 4 năm

pagetop