Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kyoto / Đại học (京都府 / 大学)

Đại học Doshisha

同志社大学

Address 〒602-8580 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入
TEL(JAPAN)   
E-mail ji-nyugk@mail.doshisha.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Theology Theology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of English Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Arts and Aesthetics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Cultural History Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese Literature Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media Coed buổi trưa 4 năm
Department of Industrial Relations Coed buổi trưa 4 năm
Department of Education and Culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of Political Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Department of Commercial Science Comprehensive Course Commerce Coed buổi trưa 4 năm
Flex composite course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Policy Management Department policy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Culture and Information Department of Culture and Information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Intelligent Information Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Systems Design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering, energy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Molecular Biology and Biochemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical Systems Innovation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medical Life Department of Medicine Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medicine Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medical Life Systems Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Sports and Health Science Department of Health and Sports Science Coed buổi trưa 4 năm
School of Psychology Department of Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Global Communication Department of Global Communication English Course Coed buổi trưa 4 năm
Chinese Courses Coed buổi trưa 4 năm
Japanese Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Global Local Culture Global community and Culture Europe course Coed buổi trưa 4 năm
Asia Pacific Coed buổi trưa 4 năm
USA courses Coed buổi trưa 4 năm

pagetop