Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kyoto / Đại học (京都府 / 大学)

Đại học Ritsumeikan

立命館大学

Address 〒603-8577 京都府京都市北区等持院北町56-1
TEL(JAPAN)   
E-mail r-adm@st.ritsumei.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Department of Law Coed buổi trưa 4 năm
Industrial Sociology Department of Contemporary Society Major modern society Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Media Coed buổi trưa 4 năm
Department of Sport Society Coed buổi trưa 4 năm
Department of Children's Social Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Relations Department of International Relations Department of International Relations Coed buổi trưa 4 năm
Global Study Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Human Studies Human science research area Coed buổi trưa 4 năm
Japanese literature study area Coed buổi trưa 4 năm
STUDY range Japanese History Coed buổi trưa 4 năm
East asia research Coed buổi trưa 4 năm
International cultural studies range Coed buổi trưa 4 năm
STUDY zone area Coed buổi trưa 4 năm
Communication Studies region Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Image Department of footage Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Department of International Management Coed buổi trưa 4 năm
Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Science policy Department Science policy Science policy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Community and Regional Policy Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of General psychology Department of General psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Department of International Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Sports and Health Science Department of Health and Sports Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Physical system mathematics Science department number Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Based electronic systems Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics and Information Coed buổi trưa 4 năm
System mechanical system Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Robotics Coed buổi trưa 4 năm
Urban system environment Department of Urban Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Systems Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture and Urban Design Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Information Department of Information Science and Technology Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Biological Engineering department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Bioinformatics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medical Life Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Department of Pharmaceutical Innovation Coed buổi trưa 4 năm

pagetop