Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kyoto / Đại học (京都府 / 大学)

Đại học Ryukoku

龍谷大学

Address 〒612-8577 京都府京都市伏見区深草塚本町67
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of English Language and Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of Japanese Language and Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of History Education Coed buổi trưa 4 năm
Philosophy Coed buổi trưa 4 năm
Department of Clinical Psychology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of History History of Japan Coed buổi trưa 4 năm
Oriental History Coed buổi trưa 4 năm
Buddhist History Coed buổi trưa 4 năm
World heritage Coed buổi trưa 4 năm
Department of Shin Buddhist Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of Buddhism Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Community Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Modern Welfare Department Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Policy Management Department policy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Modern Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Studies Department of International Cultural Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of Global Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Informtaion Media Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mathematics and Informatics Coed buổi trưa 4 năm
Electronic information department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Solutions Coed buổi trưa 4 năm
Department of Substance Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Systems Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Plant life Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences resources Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food and Nutrition Coed buổi trưa 4 năm
Food and Agriculture System Department Coed buổi trưa 4 năm

pagetop