Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Osaka

大阪大学

Address 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail gakusei-nyusi-dai1@office.osaka-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Sciences Department of Human Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Foreign language department Department of Chinese Coed buổi trưa 4 năm
Department of North korean Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mongolian Coed buổi trưa 4 năm
Indonesian Department of Coed buổi trưa 4 năm
Department of Philippines Coed buổi trưa 4 năm
Thai Department of Coed buổi trưa 4 năm
Department of Vietnamese Coed buổi trưa 4 năm
Department of Burmese Coed buổi trưa 4 năm
Department of Hindi Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urdu Coed buổi trưa 4 năm
Department of Arabic Coed buổi trưa 4 năm
Department of Persian Coed buổi trưa 4 năm
Department of Turkish Coed buổi trưa 4 năm
Department of Swahill Coed buổi trưa 4 năm
Department of Russian Coed buổi trưa 4 năm
Department of Hungarian Coed buổi trưa 4 năm
Department of Dannish Coed buổi trưa 4 năm
Department of Swedish Coed buổi trưa 4 năm
German majors Coed buổi trưa 4 năm
Department of English Coed buổi trưa 4 năm
French majors Coed buổi trưa 4 năm
Italian major Coed buổi trưa 4 năm
Department of Spanish Coed buổi trưa 4 năm
Department of Portugese Coed buổi trưa 4 năm
Japanese major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Department of Law Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Public Policy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Economics and Management Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Biological science course Coed buổi trưa 4 năm
Biological science course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Science Radiological Technology Coed buổi trưa 4 năm
Science inspection technology Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Dental Medicine Department of Dental Medicine Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Department of Pharmacy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Applied Natural Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Science and Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics and Information Coed buổi trưa 4 năm
Environment and Energy Coed buổi trưa 4 năm
General Department of Earth Coed buổi trưa 4 năm
Fundamentals of Engineering E Department of Physical Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Chemistry Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of Systems Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science Coed buổi trưa 4 năm

pagetop