Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Công lập Osaka

大阪市立大学

Address 〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138
TEL(JAPAN)   
E-mail www-admin2006@osaka-cu.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
College of Life Sciences Department of Food and Nutrition Coed buổi trưa 4 năm
Department of habitat Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Welfare Clinical Psychology course Coed buổi trưa 4 năm
Social welfare course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Philosophy History Department Philosophy course Coed buổi trưa 4 năm
Japan hisotry course Coed buổi trưa 4 năm
World history course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Behavior Sociology course Coed buổi trưa 4 năm
Psychology courses Coed buổi trưa 4 năm
Education course Coed buổi trưa 4 năm
Geographic course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Languages ??and Cultures Japanese language and literature course Coed buổi trưa 4 năm
Chinese language and literature course Coed buổi trưa 4 năm
English language and literature course Coed buổi trưa 4 năm
German and French language cultrual course Coed buổi trưa 4 năm
Applied language course Coed buổi trưa 4 năm
Culture presentation course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Department of Law Justice course Coed buổi trưa 4 năm
Administration Course Coed buổi trưa 4 năm
Companies and international course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Department of Commercial Science Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Course management information Coed buổi trưa 4 năm
International business course Coed buổi trưa 4 năm
Production and Urban Management Coed buổi trưa 4 năm
Finance and Circulation Coed buổi trưa 4 năm
Accounting courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Earth Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Electronics and Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Information Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemical and Bio Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm

pagetop