Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Nghệ thuật Osaka

大阪芸術大学

Address 〒585-8555大阪府南河内郡河南町東山469
TEL(JAPAN)
E-mail
URL http://www.osaka-geidai.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Art Department of Fine Arts Oil Painting Coed buổi trưa 4 năm
Japanese paintings Coed buổi trưa 4 năm
Engraving Coed buổi trưa 4 năm
Sculpture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Design Graphic design Coed buổi trưa 4 năm
Illustration Coed buổi trưa 4 năm
Digital media Coed buổi trưa 4 năm
Spatial design Coed buổi trưa 4 năm
Product design Coed buổi trưa 4 năm
Digital Arts Coed buổi trưa 4 năm
Design Produce Coed buổi trưa 4 năm
Department of crafts Metal Crafts Coed buổi trưa 4 năm
Ceramics Coed buổi trưa 4 năm
Glass-working Coed buổi trưa 4 năm
Textile Textile Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Environmental design Coed buổi trưa 4 năm
Department of Photography Fine Art Coed buổi trưa 4 năm
Professional Coed buổi trưa 4 năm
Department of footage Movie Coed buổi trưa 4 năm
Image Coed buổi trưa 4 năm
Scenario Coed buổi trưa 4 năm
Video Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of character modeling Cartoon Coed buổi trưa 4 năm
Animation Coed buổi trưa 4 năm
Game Coed buổi trưa 4 năm
Arts figure Coed buổi trưa 4 năm
Department of Literature Creation (screenplay, poetry, novels) Coed buổi trưa 4 năm
Non-fiction literary criticism Coed buổi trưa 4 năm
Publishing and editing Coed buổi trưa 4 năm
Translation and reading Coed buổi trưa 4 năm
Department of Broadcasting Production Coed buổi trưa 4 năm
Announcement Coed buổi trưa 4 năm
Ads Coed buổi trưa 4 năm
Voice actor Coed buổi trưa 4 năm
Department of Art and Planning Arts & Cultural Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Performing Arts Acting director Coed buổi trưa 4 năm
Musical Coed buổi trưa 4 năm
Dance Coed buổi trưa 4 năm
Popular Dance Coed buổi trưa 4 năm
Scenic art Coed buổi trưa 4 năm
Stage acoustics Coed buổi trưa 4 năm
Stage lighting Coed buổi trưa 4 năm
Music Course Music and sound design Coed buổi trưa 4 năm
Music education Coed buổi trưa 4 năm
Department of Musical Performance Piano Coed buổi trưa 4 năm
Vocal music Coed buổi trưa 4 năm
Strokes Orchestra Coed buổi trưa 4 năm
Popular music Coed buổi trưa 4 năm
Department of Elementary Art Education Primary education Coed buổi trưa 4 năm
Art therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Arts (distance learning) Department of Fine Arts Coed Distance learning 4 năm
Department of Design Coed Distance learning 4 năm
Department of Photography Coed Distance learning 4 năm
Department of Architecture Coed Distance learning 4 năm
Department of Literature Coed Distance learning 4 năm
Music Course Coed Distance learning 4 năm
Department of Elementary Art Education Coed Distance learning 4 năm

pagetop