Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Nghệ thuật Osaka

大阪芸術大学

Address 〒585-8555 大阪府南河内郡河南町東山469
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Art Department of Art Oil Painting Coed buổi trưa 4 năm
Japanese painting course Coed buổi trưa 4 năm
Printing course Coed buổi trưa 4 năm
Sculpture course Coed buổi trưa 4 năm
Design Graphic Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Illustration course Coed buổi trưa 4 năm
Digital media course Coed buổi trưa 4 năm
Course design space Coed buổi trưa 4 năm
Product design course Coed buổi trưa 4 năm
Digital art course Coed buổi trưa 4 năm
Design Produce Coed buổi trưa 4 năm
Department of crafts Metal craft Coed buổi trưa 4 năm
Pottery course Coed buổi trưa 4 năm
Glass Craft Coed buổi trưa 4 năm
Textile dyeing and weaving Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architecture Course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Photography Fine Arts Coed buổi trưa 4 năm
Professional Courses Coed buổi trưa 4 năm
Department of footage Movie course Coed buổi trưa 4 năm
Video Course Coed buổi trưa 4 năm
Scenario course Coed buổi trưa 4 năm
Video course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Oharacter modeling Manga course Coed buổi trưa 4 năm
Animation course Coed buổi trưa 4 năm
Games course Coed buổi trưa 4 năm
Figure arts course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Literature Creation (Novel, Poets, Script) Coed buổi trưa 4 năm
Non Fiction Literary Criticism Coed buổi trưa 4 năm
Publishing and Editing Coed buổi trưa 4 năm
Translating and Reading Coed buổi trưa 4 năm
Department of Broadcasting Producing Coed buổi trưa 4 năm
Announce Coed buổi trưa 4 năm
Advertisement Coed buổi trưa 4 năm
Course voice actor Coed buổi trưa 4 năm
Department of Art and Planning Art Cultural Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Performing Arts Acting skills Coed buổi trưa 4 năm
Musical Coed buổi trưa 4 năm
Dancing Coed buổi trưa 4 năm
Popular Dance Coed buổi trưa 4 năm
Theatre Arts Coed buổi trưa 4 năm
Theatre Sound Effect Coed buổi trưa 4 năm
Theatre Lighting Coed buổi trưa 4 năm
music course Music and Sound design Coed buổi trưa 4 năm
Music education courses Coed buổi trưa 4 năm
Department of Musical Performance Piano Coed buổi trưa 4 năm
Vocal music course Coed buổi trưa 4 năm
wind, strings, percussion instruments course Coed buổi trưa 4 năm
Popular music course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Elementary Art Education Primary education course Coed buổi trưa 4 năm
Art Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Art Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Arts (distance learning) Department of Art Coed Học từ xa 4 năm
Design Coed Học từ xa 4 năm
Department of Photography Coed Học từ xa 4 năm
Department of Architecture Coed Học từ xa 4 năm
Department of Literature Coed Học từ xa 4 năm
music course Coed Học từ xa 4 năm
Department of Elementary Art Education Coed Học từ xa 4 năm

pagetop