Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Công nghiệp Osaka

大阪産業大学

Address 〒574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@cnt.osaka-sandai.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of International Studies International English Course Coed buổi trưa 4 năm
Japanese Course Coed buổi trưa 4 năm
Chinese Courses Coed buổi trưa 4 năm
International Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Health and Sports Department of Health and Sports Physical Pedagogy Coed buổi trưa 4 năm
Sport Science Coed buổi trưa 4 năm
Regional Health Science Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Fashion Business Coed buổi trưa 4 năm
Business Administration course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Commercial Science Commerce course Coed buổi trưa 4 năm
Sport Career Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Civil servant course Coed buổi trưa 4 năm
International Tourism Business Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Design Engineering Information Systems Embeded system model Coed buổi trưa 4 năm
Network model Coed buổi trưa 4 năm
Information system model Coed buổi trưa 4 năm
Web system model Coed buổi trưa 4 năm
Sensibility design model Coed buổi trưa 4 năm
CG and Animation model Coed buổi trưa 4 năm
Construction and Environment Design City environment design course Coed buổi trưa 4 năm
Architecture Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Interior Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Cloud design course Coed buổi trưa 4 năm
Product design course Coed buổi trưa 4 năm
Environment Engineering Environment Technical course Coed buổi trưa 4 năm
Regional ecology Coed buổi trưa 4 năm
Environment Greening course Coed buổi trưa 4 năm
Environment planning course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering, Transportation Automobile engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Transportation mechanical course Coed buổi trưa 4 năm
Railway engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Creativity Comprehensive Course Coed buổi trưa 4 năm
Construction course Coed buổi trưa 4 năm
Natural energy course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics Electronic information course Coed buổi trưa 4 năm
Natural energy course Coed buổi trưa 4 năm
Secondary school teacher training course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop