Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Công nghiệp Osaka

大阪産業大学

Address 〒574-8530大阪府大東市中垣内3-1-1
TEL(JAPAN)
E-mail nyushi@cnt.osaka-sandai.ac.jp
URL http://www.osaka-sandai.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanity and Environment School of Cross-cultural Communication Chinese culture course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Living Environment Life environment course Coed buổi trưa 4 năm
Design Course living Coed buổi trưa 4 năm
Department of Health and Sports Sport support course Coed buổi trưa 4 năm
Health support course Coed buổi trưa 4 năm
Health and sport management course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Department of Business Administration Fashion Business Course Coed buổi trưa 4 năm
Business Administration course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Commerce Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Civil servant course Coed buổi trưa 4 năm
Global tourism business Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Design Engineering Department of Information Systems Embeded system model Coed buổi trưa 4 năm
Network model Coed buổi trưa 4 năm
Information system model Coed buổi trưa 4 năm
Web system model Coed buổi trưa 4 năm
Sensibility design model Coed buổi trưa 4 năm
CG and Animation model Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture and Environment Design City environment design course Coed buổi trưa 4 năm
Architectural Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Interior Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Cloud design course Coed buổi trưa 4 năm
Product design course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering, Transportation Automotive engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Transportation mechanical course Coed buổi trưa 4 năm
Railway engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Creativity Comprehensive course Coed buổi trưa 4 năm
Environment course Coed buổi trưa 4 năm
Construction course Coed buổi trưa 4 năm
Natural energy course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics Electon information communication course Coed buổi trưa 4 năm
Natural energy course Coed buổi trưa 4 năm
Secondary school teacher training course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop