Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Kansai

関西大学

Address 〒564-8680大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL(JAPAN)
E-mail nyushikoho@ml.kandai.jp
URL http://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Department of Law and Politics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Humanities Majoring in English and American Literature English Linguistics Coed buổi trưa 4 năm
Anglo-American culture vocational Coed buổi trưa 4 năm
Language Literature vocational Coed buổi trưa 4 năm
Vocational ethics philosophy Coed buổi trưa 4 năm
Comparative religion vocational Coed buổi trưa 4 năm
Art science art history vocational Coed buổi trưa 4 năm
France studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
German studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
Japanese history and cultural heritage studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
World history vocational Coed buổi trưa 4 năm
Geography and Regional Environmental Studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
Chinese studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
Education and Culture vocational Coed buổi trưa 4 năm
Elementary education vocational Coed buổi trưa 4 năm
Majoring in psychology Coed buổi trưa 4 năm
Information cultural studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
Video Arts Course Coed buổi trưa 4 năm
Culture symbiosis vocational Coed buổi trưa 4 năm
Asia Arts Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Economic theory vocational Coed buổi trưa 4 năm
Financial and accounting vocational Coed buổi trưa 4 năm
Public economy vocational Coed buổi trưa 4 năm
History and social vocational Coed buổi trưa 4 năm
Industrial and enterprise economy vocational Coed buổi trưa 4 năm
International economy vocational Coed buổi trưa 4 năm
Statistics and information processing vocational Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Department of Commerce Distribution vocational Coed buổi trưa 4 năm
Majoring in finance Coed buổi trưa 4 năm
International Business vocational Coed buổi trưa 4 năm
Management vocational Coed buổi trưa 4 năm
Accounting vocational Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Sociology major Coed buổi trưa 4 năm
Psychology major Coed buổi trưa 4 năm
Media major Coed buổi trưa 4 năm
Social system design major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of policy creation Department policy International political economy major Coed buổi trưa 4 năm
Political and policy vocational Coed buổi trưa 4 năm
Regional and administrative vocational Coed buổi trưa 4 năm
Organization and management vocational Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Law and Policy in Asia Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Department of Foreign Studies Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Informatics Department of Total Information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology System Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics and Applied Physics Fundamental and Computational Physics course Coed buổi trưa 4 năm
Course of Applied Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Mechanical science course Coed buổi trưa 4 năm
Mechanical Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Electrical and Electronic Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Applied Information Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Information and Communication Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of urban environment Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Systems Urban Design course Coed buổi trưa 4 năm
Urban environmental planning course Coed buổi trưa 4 năm
Urban information systems course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Energy and the Environment Energy Engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Chemistry course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Chemistry, Life Engineering Department of Chemical and Substance Materials science course Coed buổi trưa 4 năm
Applied Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Bio-molecular chemistry course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Life Life Sciences courses Coed buổi trưa 4 năm
Biological Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Health Department of Human Health Sport and health course Coed buổi trưa 4 năm
Welfare and health course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Security Department of Safety Management Coed buổi trưa 4 năm

pagetop