Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Kansai

関西大学

Address 〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushikoho@ml.kandai.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Department of Law and Politics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Humanities Department of Humanities Majoring in English and American Literature English Linguistics Coed buổi trưa 4 năm
Anglo-American culture vocational Coed buổi trưa 4 năm
Language Literature vocational Coed buổi trưa 4 năm
Vocational ethics philosophy Coed buổi trưa 4 năm
Comparative religion vocational Coed buổi trưa 4 năm
Art science art history vocational Coed buổi trưa 4 năm
France studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
German studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
Japanese History and World Heritage Coed buổi trưa 4 năm
World history vocational Coed buổi trưa 4 năm
Geography and Urban Environment Coed buổi trưa 4 năm
Chinese studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
Education and Culture vocational Coed buổi trưa 4 năm
Elementary education vocational Coed buổi trưa 4 năm
Majoring in psychology Coed buổi trưa 4 năm
Information cultural studies vocational Coed buổi trưa 4 năm
Video Arts Course Coed buổi trưa 4 năm
Culture symbiosis vocational Coed buổi trưa 4 năm
Asia Arts Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Economic theory vocational Coed buổi trưa 4 năm
Finance and Accounting Coed buổi trưa 4 năm
Public economy vocational Coed buổi trưa 4 năm
History and Sociology Coed buổi trưa 4 năm
Manufacturing and Corporate Economics Coed buổi trưa 4 năm
International economy vocational Coed buổi trưa 4 năm
Statistic and Information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Department of Commercial Science Distribution vocational Coed buổi trưa 4 năm
Majoring in finance Coed buổi trưa 4 năm
International Business vocational Coed buổi trưa 4 năm
Management vocational Coed buổi trưa 4 năm
Accounting vocational Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Sociology major Coed buổi trưa 4 năm
Psychology major Coed buổi trưa 4 năm
Media major Coed buổi trưa 4 năm
Social system design major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of policy creation Department policy International political economy major Coed buổi trưa 4 năm
Politics and Policy Coed buổi trưa 4 năm
Regional and Administration Coed buổi trưa 4 năm
Structure and Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Law and Policy in Asia Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Foreign language department Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Informatics General Information Department Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology System Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Physic and Applied Physics Basic and calculation Physics Coed buổi trưa 4 năm
Course of Applied Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Mechanical science course Coed buổi trưa 4 năm
Mechanical Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical Electrical and Electronic Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Applied Information Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Information and Communication Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of urban environment Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Systems City design Coed buổi trưa 4 năm
Urban environmental planning course Coed buổi trưa 4 năm
Urban information systems course Coed buổi trưa 4 năm
Energy and Environment Engineering Energy Engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Chemistry course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Chemistry, Life Engineering Chemistry and Material Engineering Materials science course Coed buổi trưa 4 năm
Applied Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Bio-molecular chemistry course Coed buổi trưa 4 năm
Life and Biology Engineering Life Sciences courses Coed buổi trưa 4 năm
Biological Engineering Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Health Department of Human Health Sport and health course Coed buổi trưa 4 năm
Welfare and health course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Security Department of Safety Management Coed buổi trưa 4 năm

pagetop