Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Kinki

近畿大学

Address 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@itp.kindai.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Economic Policy Research Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Department of Commercial Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Accounting Coed buổi trưa 4 năm
Career Management Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Division of Natural Sciences Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Physics Coed buổi trưa 4 năm
Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Department Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Information Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of Civil and Environmental Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of architecture Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Medical Pharmacy Coed buổi trưa 6 năm
Department of Pharmaceutical Innovation Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Literature Department of Literature Department of Japanese Literature Coed buổi trưa 4 năm
Department of English and American Literature English Coed buổi trưa 4 năm
Culture and History Coed buổi trưa 4 năm
Art Course Stage Arts Coed buổi trưa 4 năm
Department of Art and Design Coed buổi trưa 4 năm
Cultural design Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Comprehensive Sociology Department of General Social Social Mass Media Coed buổi trưa 4 năm
Psychology majors Coed buổi trưa 4 năm
Environment and urban development major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Science agricultural production Coed buổi trưa 4 năm
Department of Fisheries Coed buổi trưa 4 năm
Department of Applied Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food and Nutrition National Registered Dietitian Training course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Management Coed buổi trưa 4 năm
Department of Biological Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Biology, Science and Technology Biological Engineering department Coed buổi trưa 4 năm
Department of gene Coed buổi trưa 4 năm
Department of Food Safety Coed buổi trưa 4 năm
Department of Bioinformatics Coed buổi trưa 4 năm
Human Being Environment Design Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Medical Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Chemical Life Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Robotics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electronics and Information Coed buổi trưa 4 năm
Information Studies Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Industry Department of Biological and Environmental Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Construction and Design Coed buổi trưa 4 năm
Information Studies Coed buổi trưa 4 năm
management business Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Studies International Global major Coed buổi trưa 4 năm
East asia major Coed buổi trưa 4 năm

pagetop