Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Setsunan

摂南大学

Address 〒572-8508 大阪府寝屋川市池田中町17-8
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushika@ofc.setsunan.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Law Law Law course Coed buổi trưa 4 năm
Sport and policy course Coed buổi trưa 4 năm
Regional policy course Coed buổi trưa 4 năm
Corporate law course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Foreign Studies Foreign language department English Professional Courses Coed buổi trưa 4 năm
International career course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics International Economics course Coed buổi trưa 4 năm
Regional economic course Coed buổi trưa 4 năm
Tourism economy course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Business management course Coed buổi trưa 4 năm
Accounting finance course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Management Information Marketing Course Coed buổi trưa 4 năm
Business IT course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Electrical and Electronic Engineering Electrical and electronic course Coed buổi trưa 4 năm
Information and Communication Course Coed buổi trưa 4 năm
Electronics and Telecommunications System Coed buổi trưa 4 năm
Department of Architecture Architecture Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Architectural Engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Comprehensive Course Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Machinery engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Machinery manufacturing course Coed buổi trưa 4 năm
Life Sciences Department Biology course Coed buổi trưa 4 năm
Environment course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Design living Environmental Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Course design space Coed buổi trưa 4 năm
Living environment design comprehensive course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Environment Urban development course Coed buổi trưa 4 năm
Environment planning course Coed buổi trưa 4 năm
Urban environment course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmaceutical Sciences Coed buổi trưa 6 năm
Faculty of Nursing Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm

pagetop