Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hyogo / Đại học (兵庫県 / 大学)

Đại học Kansai Gakuin

関西学院大学

Address 〒662-8501兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155
TEL(JAPAN)
E-mail ※お問合せはHPから
URL http://www.kwansei.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Literature and Linguistics Majoring in German Literature German Language Coed buổi trưa 4 năm
Majoring in French literature French language Coed buổi trưa 4 năm
Majoring in English and American Literature English Linguistics Coed buổi trưa 4 năm
Studies majoring in Japanese literature Japanese Coed buổi trưa 4 năm
Comprehensive Psychological Science Majoring in Psychological Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Culture History Vocational ethics philosophy Coed buổi trưa 4 năm
Aesthetics art vocational studies Coed buổi trưa 4 năm
Asia vocational history Coed buổi trưa 4 năm
Western History vocational Coed buổi trưa 4 năm
History vocational Japan Coed buổi trưa 4 năm
Cultural Studies majoring in geography region Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Education Department of Education Early childhood education course Coed buổi trưa 4 năm
Primary education course Coed buổi trưa 4 năm
Educational, Scientific and course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Department of Jurisprudence Tokushu justice course Coed buổi trưa 4 năm
Public policy course Coed buổi trưa 4 năm
Corporate law course Coed buổi trưa 4 năm
Justice course Coed buổi trưa 4 năm
Legal and Political Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Political Science Public policy course Coed buổi trưa 4 năm
Legal and Political Course Coed buổi trưa 4 năm
Political Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Policy Studies Department of Policy Studies Environmental policy field Coed buổi trưa 4 năm
Public policy field Coed buổi trưa 4 năm
Language cultural policy field Coed buổi trưa 4 năm
Department of Media Coed buổi trưa 4 năm
Department of Urban Policy Coed buổi trưa 4 năm
Department of international policy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Social Sciences Department of Social Sciences Modern socialogy major Coed buổi trưa 4 năm
Data sociology major Coed buổi trưa 4 năm
Field sociology major Coed buổi trưa 4 năm
Field cultural major Coed buổi trưa 4 năm
Media and communication major Coed buổi trưa 4 năm
Social psychology major Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science and Technology Department of Life Science Coed buổi trưa 4 năm
Science department number Mathematics courses Coed buổi trưa 4 năm
Applied Mathematics course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Information Science Network Systems Course Coed buổi trưa 4 năm
Information Systems course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Human Systems Engineering Audiovisual systems course Coed buổi trưa 4 năm
Cyber ​​Robotics Course Coed buổi trưa 4 năm
Advance energy nano engineering course Coed buổi trưa 4 năm
Environment and applied chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Department of life medical Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Course the Japanese economy and fiscal and monetary Coed buổi trưa 4 năm
Course Japanese firms and households Coed buổi trưa 4 năm
History, philosophy and culture course of the world economy Coed buổi trưa 4 năm
Global economy and the environment and resources courses Coed buổi trưa 4 năm
Regional policy course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Commerce Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Marketing Course Coed buổi trưa 4 năm
Course business information Coed buổi trưa 4 năm
Accounting courses Coed buổi trưa 4 năm
Finance Courses Coed buổi trưa 4 năm
International business courses Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Theology Course Christian evangelist Coed buổi trưa 4 năm
Christian thought and culture course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Human Welfare Department of Social Welfare Coed buổi trưa 4 năm
Department of Social Entrepreneurship Coed buổi trưa 4 năm
Department of Human Sciences Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of International Studies Department of International Studies North American studies courses Coed buổi trưa 4 năm
Asian Studies Courses Coed buổi trưa 4 năm

pagetop