Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hyogo / Đại học (兵庫県 / 大学)

Đại học Kobe

神戸大学

Address 〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Humanities Department of Human Studies Coed buổi trưa 4 năm
International and Human Sciences Department of Child Education Coed buổi trưa 4 năm
Development community Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Symbiosis Coed buổi trưa 4 năm
Global culture Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Law Law Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Dept of Business Administration Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Department of Mathematics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physics Coed buổi trưa 4 năm
Department of Chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Biology department Coed buổi trưa 4 năm
Department of planet Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Medicine Medical Course Coed buổi trưa 6 năm
Department of Health Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Science inspection technology Coed buổi trưa 4 năm
Department of Physical Therapy, Coed buổi trưa 4 năm
Department of Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Architecture Coed buổi trưa 4 năm
Department of Civil Coed buổi trưa 4 năm
Department of Electrical and Electronic Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Mechanical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Applied chemistry department Coed buổi trưa 4 năm
Intelligent Information Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Agriculture Department of Food and Environmental Systems Engineering production environment Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Economics course food Coed buổi trưa 4 năm
School of Life Sciences Resources Applied zoology course Coed buổi trưa 4 năm
Course applied botany Coed buổi trưa 4 năm
Science life functions Applied Life Chemistry Course Coed buổi trưa 4 năm
Environmental Biology course Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Maritime Sciences Global Transportation Science Voyage Management Course Coed buổi trưa 4 năm
Logistic courses Coed buổi trưa 4 năm
Maritime Safety Department of Systems Science Coed buổi trưa 4 năm
Department of Marine Engineering Agency management course Coed buổi trưa 4 năm
mechatronics course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop