Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hyogo / Đại học (兵庫県 / 大学)

Đại học Nghệ thuậ khoa học Kobe

神戸芸術工科大学

Address 〒651-2196兵庫県神戸市西区学園西町8-1-1
TEL(JAPAN)
E-mail nyushi@kobe-du.ac.jp
URL http://www.kobe-du.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Arts Department of Manga Story Manga course Coed buổi trưa 4 năm
Web Anime & Comics course Coed buổi trưa 4 năm
Comic Illustration course Coed buổi trưa 4 năm
Department of visual expression Movie Course (movie area, photo area) Coed buổi trưa 4 năm
Animation course Coed buổi trưa 4 năm
CG course Coed buổi trưa 4 năm
Art Craft Department Art Education courses Coed buổi trưa 4 năm
Painting course Coed buổi trưa 4 năm
Figure, sculpture course Coed buổi trưa 4 năm
Jewelry & Metalwork course Coed buổi trưa 4 năm
Glass and ceramics course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Visual Design Graphic Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Editorial Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Illustration course Coed buổi trưa 4 năm
Production course books Coed buổi trưa 4 năm
Web · motion graphics course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Fashion Design Textile Design Courses Coed buổi trưa 4 năm
Fashion Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Fashion design courses Coed buổi trưa 4 năm
Product Interior Design Department Universal Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Furniture・Space design course Coed buổi trưa 4 năm
Goods Industrial Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Car Design Course Coed buổi trưa 4 năm
Department of Environmental Design Town Planning courses Coed buổi trưa 4 năm
Architecture course Coed buổi trưa 4 năm
Landscape course Coed buổi trưa 4 năm
Renovation course Coed buổi trưa 4 năm

pagetop