Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hyogo / Đại học (兵庫県 / 大学)

Đại học Hyogo

兵庫県立大学

Address 〒651-2197 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1
TEL(JAPAN)   
E-mail u_hyogo@ofc.u-hyogo.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Faculty of Human Environment Department of Human Science and Environment SILS Coed buổi trưa 4 năm
Oharacter formation Coed buổi trưa 4 năm
Social harmony with the environment Coed buổi trưa 4 năm
Environmental design Coed buổi trưa 4 năm
Environmental system Coed buổi trưa 4 năm
Health Creation Coed buổi trưa 4 năm
Program nutritional food environment Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Economics Department of Applied Economics Coed buổi trưa 4 năm
Department of International Economics Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Business Administration Department of Business Creation Business Support Coed buổi trưa 4 năm
Enterprise creation Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Organization Global Management Coed buổi trưa 4 năm
Accounting and Information Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Engineering Department of Electrical Electrical engineering Coed buổi trưa 4 năm
Electon information engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of Machine and material engineering Mechanical engineering Coed buổi trưa 4 năm
Material engineering Coed buổi trưa 4 năm
Department of chemical engineering Applied chemistry Coed buổi trưa 4 năm
Applied engineering Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Science Life Sciences Department Biological properties Coed buổi trưa 4 năm
Biomolecule Coed buổi trưa 4 năm
Cell Coed buổi trưa 4 năm
Department of Materials Science Substance Coed buổi trưa 4 năm
Physicality Coed buổi trưa 4 năm
Basic properties Coed buổi trưa 4 năm
Faculty of Nursing Department of Nursing Coed buổi trưa 4 năm

pagetop